شرايط ورود به دوره دکتری تخصصی پژوهشی
پژوهشگاه فن آوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابنسینا

 

شرایط عمومی:

 1. داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی در کشور
 2. عدم وجود منع قانونی ادامه تحصیل ازلحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد
 3. داشتن دانشنامه دکتری عمومی،کارشناسی ارشد (فوق‌لیسانس یا بالاتر) از یکی از دانشگاه های داخل یاخارج از کشور که حسب مورد به تأیید وزارتین بهداشت، درمان و آموزشپزشکی یا علوم، تحقیقات و فنآوری رسیده باشد.
  ـ تبصره: انطباق سوابق آموزشی، پژوهشی و دانشنامه داوطلب با دوره پیشنهادی، به عهده پژوهشگاه می‌باشد.
 4. عدم اشتغال به تحصیل همزمان
 5. عدم اشتغال به كار همزمان
  ـ تبصره: تحصیل در مقاطع دکتری تخصصی پژوهشی تمام وقت می‌باشد؛ بنابراین هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است.
 6. ارائه مدرک زبان موافق با مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشكي
  ـ تذكر: از زمان اخذ مدرك زبان نبايد بيش از دو سال گذشته باشد.
 7. توانایی پرداخت هزینه تحصیلی دوره دکتری تخصصی پژوهشی
 8. موفقیت در مصاحبه ورودی

 

شرایط اختصاصی ورود به دورهعالی پژوهش (.Master of Philosophy) (M.Phil):

 • شرط اختصاصی مشترک برای کلیه سهمیه ها
  1. داشتن حداقل 2 مقاله تحقیقی(Original Article) منتشر شده در مجلات معتبر نمایه شده درنمایه‌نامه‌های بین‌المللی نوع یک (ISI, PubMed / Medline) به عنواننویسنده اول یا مسئول.
   ـ تذكر: بنا بر اعلان وزارت بهداشت، ملاك نمايه بودنمجله در ISI وجود نام مجله در ليست ISI Expanded مي باشد.
 • سهمیه داوطلبان عضو هیأت علمی پژوهشی
  1. کسب حداقل 20 امتیاز از ماده 2آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی در مدت 3 سال گذشته؛ به شرط کسب 80%امتیاز از مقاله تحقیقی نوع یک.
  2. کسب حداقل 8 امتیاز از ماده 3آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی در مدت 3 سال گذشته.
 • سهمیه داوطلبان عضو هیأت علمی آموزشی
  1. کسب حداقل 25 امتیاز از ماده 1 آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمیدر مدت 4 سال گذشته.
  2. کسب حداقل 8 امتیاز از ماده 2 آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمیدر مدت 2 سال گذشته؛ به شرط کسب 80% امتیاز از مقاله تحقیقی نوعیک.
  3. کسب حداقل 8 امتیاز از ماده 3 آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمیدر مدت 3 سال گذشته.
 • سهمیه داوطلبان استعدادهایدرخشان و برتر
  1. حداکثر فاصله زمانی بین فارغ‌التحصیلی و ورود به دوره، 2 سالمی‌باشد.
  2. کسب حداقل 8 امتیاز از فصل 2 آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر به دوره تخصصی به شرطکسب حداقل 80% امتیاز از مقاله و نوآوری در طول دوره تحصیلی.
  3. کسب 40 امتیاز از فصل آموزشی.
  4. کسب 5 امتیاز از فصل فرهنگی ـ اجرایی.
 • سهمیه داوطلبان آزاد
  1. کسب حداقل 5 امتیاز از ماده 2 آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمیکه 80% آن از مقالات تحقیقی و نوآوری بوده و کسب حداقل 20 امتیاز ازماده 3 آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی.
  یا
  1. کسب حداقل 12 امتیاز از ماده 2 آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی که 80% آن از مقالات تحقیقی و نوآوری باشد.
 • سهمیه بورسیه
  1. داشتن شرايط عمومی و اختصاصی فرد متقاضی
  2. موضوع پروژه متقاضی توسط مؤسسه سفارش دهنده مشخص باشد.
  3. طی قراردادی كليه هزينه‌ها توسط مؤسسه سفارش دهنده پرداختشود.

 

شرایط اختصاصی ورود به دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D. by Research):

 1. موفقیت در گذراندن دوره آموزشی.M.Phil.
 2. تصویب پایان‌نامه در شورای علمی پژوهشگاه به عنوان طرح مصوب استاد راهنما.


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 183 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماد الکترونیکی

جستجو