درباره پژوهشگاه

پژوهشگاه ابن سینا مسیر تکامل و توسعه را از شکل گیری پژوهشکده ای کوچک در جهاد دانشگاهی در سال 1377 آغاز کرد. در تیرماه 78 این پژوهشکده به عنوان مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید. فعالیت های این مجموعه از ابتدا بر ابعاد مختلف باروری، مانند ایمونولوژی، ژنتیک، عفونت ها و غدد تولیدمثل و جنبه های اخلاقی و حقوقی باروری متمرکز بوده است و از نخستین سال های شکل گیری تلاش شد با برگزاری سمینارهای بین رشته ای کشوری، متخصصان و صاحب نظران رشته های مختلف به پژوهش در این زمینه ترغیب شوند.

پژوهش های متعدد و موفق گروه ایمونولوژی تولید مثل دربارۀ موضوعاتی همچون واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به اسپرم و جنین، آنتی بادی ها و سقط مکرر موجب شد مرکز تحقیقات آنتی بادی مونوکلونال شکل بگیرد که در سال 79 این مرکز هم به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت رسید. در سال 1384 با توجه به اهمیت یافتن نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در سیاست گذاری علمی و پژوهشی کشور، پژوهشکده ابن سینا تأسیس مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی را به وزارت بهداشت پیشنهاد کرد که این مرکز نیز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسید.

با گسترش موفقیت آمیز پژوهش ها در زمینه های مختلف علوم و فناوری های تولید مثل، مسئولین پژوهشکده ابن سینا در سال 1382 به این نتیجه رسیدند که زمان تحقق چشم انداز اصلی فعالیت ها، یعنی کاربردی کردن دستاوردهای پژوهشی در حوزۀ درمان فرا رسیده است و از این رو، مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا تأسیس شد. این مرکز با پشتوانۀ پژوهش ها و نوآوری های پژوهشکده و در قالب چهار کلینیک فعالیت خود را آغاز کرد که کلینیک سقط مکررِ آن، نخستین کلینیک تخصصی در این حوزه در کشور بود. ارائۀ خدمات درمان های جایگزین، مانند اهدای جنین و رحم جایگزین نیز موجب شد مرکز درمان ناباروری ابن سینا به عنوان یکی از مراکز ممتاز و پیشرو در کشور شناخته شود. به تدریج، کلینیک های تخصصی دیگر، همانند پره-ناتال و اندومتریوز نیز در این مرکز شکل گرفتند که موجب شد فعالیت های این مرکز جامع تر و ممتازتر از گذشته شود. اکنون مرکز درمان ابن سینا با داشتن شش کلینیک و ارائۀ اغلب خدمات تشخیصی، از جمله آزمایش های سیتولوژی و ژنتیک، سونوگرافی و رادیوگرافی و نیز، ارائۀ همۀ مشاوره های مرتبط با باروری، مانند تغذیه، روانپزشکی ، ژنتیک و سلامت جنسی، در زمرۀ جامع ترین و برترین مراکز درمان ناباروری کشور قرار دارد و پذیرای بیماران بسیاری از نقاط مختلف ایران و دیگر کشورهای منطقه و جهان است.

فعالیت های پژوهشگاه ابن سینا نیز امروز پویاتر و متنوع تر از گذشته ادامه دارد و در سال های اخیر دستاوردهایی چشمگیر در زمینه هایی نوین، همانند سلول های بنیادی و بیوتکنولوژی دامی داشته است. این پژوهشگاه همواره به ابعاد اخلاقی، حقوقی و فقهی پژوهش و درمان نیز توجه داشته و به همین دلیل گروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابن سینا در سال 1387شکل گرفت تا سازگاری علوم و فناوری های نوین با نظام حقوقی، اخلاقی و فقهی موجود را بررسی و تبیین نماید و چالش ها و پیامدهای اخلاقی توسعۀ علوم و فناوری های زیستی را رصد کند. پژوهش ها، سمینارها، کتب و مقالات این گروه همواره جریان ساز و اثرگذار بوده و محققان و دانشجویان بسیاری را به پژوهش در زمینۀ حقوق و اخلاق زیستی جلب کرده است.

همچنین، مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا با حمایت فنی، علمی و اقتصادی پژوهشگاه ابن سینا از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تأسیس این مرکز رشد توسعۀ حرفه های جدید و حمایت از کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپا در زمینه های تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل، آنتی بادی منوکلونال و نانوتکنولوژی زیستی فعالیت می کنند. واحدهای مستقر در این مرکز می توانند از تجهیزات و خدمات پژوهشکده ها و مرکز تخصصی ناباروری و سقط مکرر ابن سینا استفاده کنند.

اطلاعات بیشتر در ویکی پدیا درباره پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی، ابن سینا

معرفی پژوهشگاه ابن سینا

گروه‌های پژوهشی یازده‌گانه این پژوهشکده‌ها، با برخورداری از تیمی مجرب با ۱۸ تنوع تخصصی در زمینه‌های علوم زیستی، بیوتكنولوژی و پزشكی مولكولی و بالینی و در تعامل با یكدیگر، زمینۀ انجام فعالیت‌های علمی و آموزشی بسیاری را فراهم كرده اند.

مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

این مرکز مأموریت دارد برای تحقق اهداف کشور عزیزمان در مسیر توسعه تجاری سازی فناوری سلامت، پرشتاب و برنامه ریزی شده زیر ساخت های مناسب را برای جذب تأسیس و موفقیت هسته ها و شرکت های دانش بنیان فراهم نماید.
ادامه مطلب

مرکز درمان ناباروری

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا زیر نظر پژوهشگاه فناوری­ های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا با همکاری مشترک مرکز  ART دانشگاه USHCL آلمان، از پاییز 1382 فعالیت خود را آغاز کرد.
ادامه مطلب

دستاوردهای پژوهشگاه ابن سینا

مشتمل بر دستاوردهای علمی پژوهشی، آموزشی و تخصصی، درمانی و فوق تخصصی، فرهنگی و سینمایی، تولید و طراحی، عضویت در مراکز و اعتبارنامه ها و گواهینامه های تخصصی است که از ابتدای تاسیس تا کنون بر آن محقق شده.
ادامه مطلب

پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشگاه ابن سینا دارای 3 پژوهشکده و 1 مرکز تحقیقات می باشد: پژوهشکده بیوتکنولوژی تولید مثل، پژوهشکده آنتی بادی مونوکلونال، پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی و مرکز تحیقات ایمونولوژی تولیدمثل
ادامه مطلب

ایمونولوژی تولیدمثل

مرکز تحیقات ایمونولوژی تولیدمثل

مرکز رشد

مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

مرکز درمان ناباروری

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
پژوهشکده بیوتکنولوژی تولید مثل
پژوهشکده آنتی بادی مونوکلونال
پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی
مرکز تحیقات ایمونولوژی تولیدمثل
مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
شورای علمی
کمیته اخلاق در پژوهش

بیوتکنولوژی تولید مثل

پژوهشکده بیوتکنولوژی تولید مثل

آنتی بادی مونوکلونال

پژوهشکده آنتی بادی مونوکلونال

نانوبیوتکنولوژی

پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا زیر نظر پژوهشگاه فناوری­ های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا با همکاری مشترک مرکز  ART دانشگاه USHCL آلمان، از پاییز 1382 فعالیت خود را آغاز کرد.

آزمایشگاه ها

تست ها و آزمایش های متنوع

خدمات

تشخیصی، درمانی و مشاوره ای

متخصصین

پزشکان، متخصصین و مسئولین

کلینیک ها

در این مرکز، تمام خدمات کمک باروری و تشخیص و درمان ناباروری ارائه میشود.

کلینیک سلامت مادر، جنين و نوزاد

در کلینیک پره‌ناتولوژی با تشخیص به موقع بسیاری از ناهنجاری‌ های دوران جنینی، هزینه های درمان بعدی این بیماران حذف می گردد.

کلینیک سلامت مادر، جنين و نوزاد

متخصصان مجرب این کلینیک به­ صورت مداوم با مراکز مربوط در کشورهای پیشرفته جهان در تماسند و بهترین و کامل­ ترین روش‌ های تشخیصی و درمانی را در اختیار مراجعه‌ کنندگان قرار می‌ دهند.

ادامه مطلب

کلینیک تشخیص و درمان سقط مکرر

سقط مکرر به مواردی اطلاق می شود که سقط به صورت خود به­ خودی و حداقل دو تا سه بار متوالی تکرار شده باشد.

کلینیک تشخیص و درمان سقط مکرر

خانم­ هایی که 2 بار سقط خود به­ خودی و پشت سرهم و یا دو بار انتقال جنین ناموفق داشته باشند، کاندیدای معرفی به کلینیک درمان سقط مکرر خواهند بود. این امر می­ تواند به­ صورت مراجعۀ مستقیم زوجین به کلینیک سقط مکرر و یا با معرفی از طریق همکاران متخصص به این کلینیک آغاز شود.

ادامه مطلب

کلینیک درمان ناباروری

خدمات تشخیصی، شامل سونوگرافی، هیستروسالپنژوگرافی، لاپاروسکوپی، هیستروسکوپی تشخیصی، هیستروسکوپی درمانی، پاپ اسمیر، کاریوتایپ

کلینیک درمان ناباروری

زوج ­های نابارور (زن و مرد) در این کلینیک به ­ترتیب در پنج گروه تخصصی زنان و زایمان، آندرولوژی، ایمونولوژی، جنین ­شناسی و ژنتیک، مطابق خدمات تشخیصی زیر، بررسی و ارزیابی می­ شوند.

ادامه مطلب


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 62 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماد الکترونیکی

جستجو