دفتر ايمنی زيستی و سلامت

خط مشی دفتر ایمنی زیستی و سلامت پژوهشگاه:

رویکرد اساسی دفتر ایمنی زیستی و سلامت پژوهشگاه ابن سینا شامل ایجاد محیط کار ایمن برای همکاران صیانت از محیط زیست در محدوده مربوط به فعالیت پژوهشگاه و نیز ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق استقرار و اجرای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) می باشد. لذا این دفتر جهت پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در جهت جلب مشارکت کلیه كاركنان در اجراي برنامه هاي مربوطه كه شامل تبعيت كامل از تمامي قوانين و دستورالعملهای ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كارها بصورت مسئولانه و نیز تنظیم فعاليت‌ها با توجه به اصول ايمني، بهداشت و محيط زيست می باشد، همواره تلاش می نماید.

 

 

وظایف

وظایف دفتر ایمنی زیستی و سلامت در جهت تحقق اهداف پیش گفته شامل:

 • شناسایی ، ارزیابی و کنترل کلیه مخاطرات بهداشتی ، ایمنی و محیط زیست در محیط کار و پژوهش.
 • برنامه‌ريزي و اقدام مناسب در جهت پيشگيري از مخاطرات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی جهت کاهش ریسکها.
 • افزایش آگاهی ، آموزش و ارتقای سطح فرهنگHSE .
 • تعیین قوانین، الزامات و مقررات مرتبط با HSEو پاسخگویی نسبت به اجرای بهینه و صحیح آنها.
 • کنترل عوامل زیان آور بیولوژیکی و شیمیایی و پیشگیری از آسیب زایی احتمالی آنها.
 • افزایش آگاهی جهت کاهش رفتار ناایمن ، تعیین و تدوین کلیه دستورالعملهای ایمنی و الزام به رعایت آنها در راستای کاهش حوادث خطرزا.
 • دفع اصولی کلیه پسماندها طبق مقررات و تدوین دستور العملهای مربوطه جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی.

وظايف مدیر دفتر ایمنی زیستی:

 • استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE).
 • تدوين و تصويب آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط با ايمني زيستي براي گروه‌ها، بخش‌ها، آزمايشگاهها و واحدهاي تابعه پژوهشگاه .
 • ايجاد هماهنگي و بستر سازي جهت اجراي مصوبات ايمني زيستي.
 • تدوين و راه اندازي دوره هاي آموزشي ايمني زيستي براي گروه‌هاي مختلف مانند اساتيد، دانشجويان و كارمندان متناسب با فعاليت‌هاي اجرايي آنها در آزمايشگاه ها و محيط ها‌ي كاري.
 • انجام آزمون ایمنی زیستی با توجه به فعالیت کارکنان .
 • نظارت بر اجراي کلیه مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعملها .

وظایف کارشناس دفتر ایمنی زیستی:

 • شناسایی کلیه مخاطرات بهداشتی ، ایمنی ومحیط زیستی.
 • ارائه راهکار جهت کنترل ریسکهای بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی.
 • بازدید دوره ای از کلیه آزمایشگاه های پژوهشگاه و مراکز تابعه و تهیه چک لیستهای مربوطه.
 • تهیه گزارشهای مرتبط با مسائل ایمنی زیستی ، بهداشتی و پیگیری نتایج گزارشات وثبت كليه حوادث و پيگيري تخلفات.
 • تدوین اولیه دستورالعملهای بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی.
 • پیگیری مصوبات ایمنی زیستی.


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 365 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماد الکترونیکی

جستجو