گروه جنين‌شناسی و آندرولوژي

گروه پژوهشی جنین شناسی و آندرولوژی

در اواسط قرن نوزدهم، دانشمندان ماهیت زنده و مستقل اسپرم و تخمک را در مفاهیمی نزدیک به امروز پیشنهاد نمودند. با فاصلة اندک، نقش این دو یاختة جنسی در تشکیل زیگوت و رویان مشخص شد. بعدها در اواسط قرن بيستم، محققين با پديد آمدن حوزه مشتركي از علايق در زمينه شناخت مكانيسم و پاتوژنز برخي شرايط و بيماريهاي محدود كننده و آسيب رسان قدرت تناسلي مردانه، به انجام پژوهش در مسير مشترك و متمركزي ادامه دادند و واژه آندرولوژي در مفهوم امروزی گسترش پیدا کرد و به تدريج با ورود دانشمندان مختلف از علوم زيستي، ژنتيك و حتي روان شناسان، تبديل به يك بستر علمي پويا و گسترده گردید كه در آن با بهره گيري از فن آوري هاي مختلف، سلامت توليد مثلي جنس مذكر در طول دوره زندگي (تولد، بلوغ و حتي سنين کهولت)را رصد نموده و ضمن واكاوي شرايط توليد مثلي در ارتقاي سلامت و باروری و بهبود كيفيت زندگي افراد نابارور يا در معرض خطر ناباروري تلاش مي كند. از آنجائيكه توليد اسپرم سالم بعنوان سلول جنسي فرد مذكر، يكي از مهمترين معيارهاي سلامت توليد مثلي افراد محسوب می شود امروزه علاوه بر بررسي اختلالات آناتوميك، هورموني و ساختاري در سطح ارگان هاي توليد مثلي، ارزيابي هاي مولكولي و عملكردي اسپرم جايگاه مهمي در سنجش سلامت باروری مردان بر عهده دارد. بطوريكه در حال حاضر بخش عمده اي از فضاي پژوهشي در آزمايشگاه هاي آندرولوژي به ارزيابي هاي كيفي اسپرم و آناليز مايع مني و ارتباط اين پارامترها با باروري اختصاص مي يابد. پس از تولد اولين نوزاد حاصل از لقاح آزمايشگاهي (IVF) موسوم به "test tube baby" در سال 1978 و استفاده گسترده از روش هاي كمك باروري و سپس بكارگيري روش ميكرواينجكشن (ICSI)، اهميت كيفيت اسپرم و مراتب تأثير آن بر نتايج حاصل از لقاح و متعاقباً سلامت جنين و بارداري موفق بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. بطوريكه امروزه تحقيقات زيادي در راستاي تعيين بهترين شاخص هاي ارزيابي كيفي اسپرم و ارتباط ويژگي هاي فيزيكوشيميائي و حتي فرا ساختاري آن با شاخص هاي جنين شناختي در حال انجام است.
به دنبال كنجكاوي پژوهشگران نسبت به شناخت مكانيسم هاي لقاح، مراحل روياني و اندام زايي، ابعاد مولكولي رشد و تكوين جنين نيز در كانون توجه قرار گرفت و پيشرفت آن منجر به شكل گيري جنين شناسي مدرن شد. در اين مسير با فراهم شدن تولید، رشد، نگهداری و حتی دستکاری جنین در خارج از بدن در محیط آزمایشگاه منجر به گسترش فوق العاده این علم در ابعاد متنوع از جمله کلونینگ(همانند سازی)،حیوانات تراریخته و سلول های بنيادي جنيني و بالغین گردیدو در سال هاي اخير حوزه هاي بينابيني در این حیطه نیز گسترش زیادی یافته است كه با تعريف كاربري هاي مختلف از جمله سلول درماني افق هاي درماني جديدي فرا روي اين علم قرار داده است.
پژوهشگاه ابن‌سینا با برخورداری از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نیروی انسانی کارآمد و پرتوان، گروه پژوهشی جنین‌شناسی و آندرولوژي را، به عنوان یکی از گروه‌های پژوهشکدة بیوتکنولوژی تولیدمثل، راه‌اندازی نموده است. محققین این گروه، با انجام پژوهش ‌های بنیادی، کاربردی و بالینی روی مکانیسم‌های مولکولی لقاح، روند تکوین جنین و تأثیر عوامل محیطی بر کارایی دستگاه تولید مثل و قدرت باروری انسان، در توسعه و ارتقای روش هاي كمك باروري و حفظ باروري می کوشند. پژوهشگران کارآزموده این گروه در این مسیر با بررسي شرایط بلوغ آزمایشگاهی گامت ها تحت روش ها و تیمارهای مختلف سعی در بهبود روش های انتخاب بهترین گامت برای بکارگیری در روش های کمک باروری دارند. بدین منظور تحقيقات گسترده در اسپرماتوژنز، آثار مداخله هاي آزمايشگاهي بر پارامترهاي اسپرم و مكانيسم مولكولي لقاح در کارنامه پژوهش های این گروه می باشد.
از سویی دیگر محققین این گروه با دستیابی به دانش فنی كشت و پيوند سلول هاي بنيادي بيضه و نیز انجماد قطعات بافتی گنادهای جنسی گام هایی اساسی در مسیر حفظ باروری کودکان و بالغین در معرض ناباروری از قبیل بیماران سرطانی تحت شیمی و پرتو درمانی برداشته اند. در ادامه این موفقیت ها راه اندازی بانک بافت های تولید مثلی بعنوان ماحصل عملی و کاربردی پژوهش های این گروه در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، نشانی از اراده و پایبندی مجموعه ابن سینا در طراحی و انجام پژوهش های کاربردی منجر به هدف نهایی ارتقای سلامت آحاد جامعه می باشد.
تلاش در جهت توليد حيوانات شبيه سازي شده و تراريخته به عنوان بيوراكتور توليدی فراورده هاي بيولوژيك و دارویی و هم چنین پژوهش های کاربردی در مسیر تمایز و توسعه کاربری های بالینی سلول هاي بنيادي جنيني و بالغين از دیگر محورهای تحقیقاتی پژوهشگران این گروه می باشد. این گروه ارتباط منسجمی را با بخش جنین شناس و آندرولوژی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا داشته و بخشی از فعالیت های این گروه معطوف گسترش و ارتقاء خدمات قابل ارایه به زوجین نابارور می باشد.

زمینه و محور فعالیت گروه:
فعاليت هاي پژوهشي:
1- بهره گیری از روش های کمک باروری در انسان و حیوانات با هدف ارتقای بازده تولید مثلی
2- کشت و پیوند سلول های بنیادی بیضه و تخمدان
3- تولید حیوانات شبیه سازی شده و تراریخته به عنوان بيوراكتور به منظور توليد فراورده هاي بيولوژيك
4- شناخت و بهبود عوامل تاثيرگذار در جهت ارتقاي قابليت حياتي جنين هاي شبیه سازی شده
5- شناخت و بهبود تغييرات اپي ژنتيك لازمه رشد و تكامل جنين هاي توليد شده در شرايط آزمايشگاهي (بويژه جنين هاي شبيه سازي شده ترانسژنيك)
6- تهیه بانک سلولهای جنسی و جنینی در انسان و حیوانات (با اهداف تجاری و تحقیقاتی)
7- ابقای گونه های جانوری در معرض خطر انقراض
8- ایجاد لاین های سلولی با منشا سلول های بنیادی جنینی (در حیوانات مزرعه ای و آزمایشگاهی)
9- توليد موش هاي knockout و knockin
10- مطالعات کاربردی در زمینه سلول هال بنیادی

فعاليت هاي آموزشي:
1- برگزاري دوره های آموزشی مدون در غالب كارگاه هاي آموزشي
2- انجام پایان نامه های دانشجویي (دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري)
3- انجام پروژه هاي تحقيقاتي مشترك با ساير مراكز

اعضای گروه
  • دكتر محمدرضا صادقی
  • دكتر ناصر امیرجنتی
  • دكتر محمدمهدی نادری
  • دكتر مهناز حیدری
دکتر ابوالفضل شیرازیسرپرست گروه پژوهشی جنین شناسی و آندرولوژی

آزمایشگاه جنین شناسی


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 457 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماد الکترونیکی

جستجو