آزمایشگاه فلوسایتومتری و میکروسکوپ فلورسانس

لیست خدمات و دستگاه ها

خدمت فلوسایتومتری

درباره خدمت:

تکنیک فلوسایتومتری روشی قدرتمند برای شمارش و آنالیز سلول های رنگ آمیزی شده به روش فلورسانس در جمعیت تک سلولی برای شناسایی حضور مولکول آنتی ژن در سطح و یا داخل سلول، به منظور تفسیر وقایع سلولی از جمله فرایندها ، شرایط و ساختارهای داخل سلول مرتبط با عملکرد و فیزیولوژی آن قابل استفاده می باشد. در این تکنیک با نشان دار کردن سلول به کمک فلوروکروم ها در دو حالت غیر مستقیم با واسطه انتی بادی(ها) و یا حالت مستقیم بصورت اتصال بدون واسطه فلوروکروم ها به سلول، قابل شناسایی و اندازه گیری خواهد بود.
این آزمایشگاه مجهز به یک دستگاه فلوسایتومتری FACSLyric و دو دستگاه فلوسایتومتری PARTEC PAS می باشد.

مشخصات مسئول فنی و کارشناس مسوول و اطلاعات تماس:

 • مسئول فنی: ابراهیم میرزادگان، کارشناسی ارشد ایمنولوژی، دانشجوی PhD
  ایمیل :
 • کارشناس آزمایشگاه: ژامک پهلوان زاده، کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی
  ایمیل :

شماره تماس  : 02122432020 - داخلی    205 
آزمایشگاه فلوسیتومتری در طبقه اول پژوهشگاه ابن سینا واقع در دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد.
تقویم کاری شنبه تا چهارشنبه ساعت 16-8
خط مشی تست یا خدمت با تعیین هزینه ها: با توجه به نوع نمونه و شرایط آزمون درخواستی متغیر خواهد بود لذا در پاسخ به اولین تماس متقاضی هزینه انجام آزمون اعلام می گردد.

تجهیزات فلوسایتومتری:

 1. دستگاه فلوسایتومتری BD FACSLyric مجهز به سه لیزر 488، 640  و 405 نانومتر می باشد. جزییات لیزرها و فیلترهای آن در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.
   
   
 2. دو دستگاه فلوسایتومتری partec PAS-II، با دو منبع لیزر آرگون یون 488 نانومتر و لیزر دایود 635 نانومتر و لامپ HBO برای تابش UV.
   
   

کاربردهای مهم تکنیک فلوسایتومتری:

 • ایمونوفنوتایپینگ(Immunophenotypjng): با رنگ آمیزی اختصاصی آنتی ژن ها با کمک آنتی بادی های کونژوگه با مواد فلورسانس، درصد سلول های مثبت و در ضمن میزان نسبی بیان آنتی ژن در بین جمعیت سلولی شناسایی می شود.
 • میزان مرگ و میر سلولی(Apoptosis): میزان و درصد آپپتوز و نکروز به کمک رنگ آمیزی Annexin-PI در بین جمعیت سلولی مشخص می شود.
 • میزان ماده ژنتیکی در سلول(Cell Cycle): برای بررسی اینکه سلول­ها در جمعیت سلولی در کدام فاز از چرخه سلولی(G2،S ،G1 و میتوز) است، از این تست استفاده می شود. در این تست رنگ آمیزی محتوای کروماتین سلول به کمک PI یا DAPI انجام می شود.
 • بررسی میزان ماده ژنتیکی به همراه ایمونوفنوتایپینگ(Cell Cycle & Immunophenotypjng): بررسی میزان بیان آنتی ژن هدف در بین جمعیت سلولی و این که چه ارتباطی بین بیان آنتی ژن و چرخه تقسیم سلولی و فازهای آن وجود دارد، توسط این تکنیک قابل انجام است.
 • بررسی زنده مانی سلول ها (Viability): با استفاده از فلوروکروم هایی که می توانند به ماده ژنتیکی و یا غشای سلول و یا آمین های آزاد موجود در سطح و داخل سلول وجود دارند می توان به زنده مانی و میزان مرگ سلول ها در بین جمعیت سلولی پی برد.
 • بررسی میزان تکثیر سلولی (Cell proliferation rate): با تکنیک فلوسایتومتری و رنگ آمیزی CFSE می توان به راحتی میزان تکثیر سلولی را در نسل های مختلف بررسی کرد.
 • نمایش اندازه و گرانولیتی سلولها: از ابتدایی ترین قابلیت های دستگاه فلوسایتومتری قابلیت بررسی و نمایش اندازه و میزان گرانولیتی سلول ها نسبت به یکدیگر می باشد.

مفاهیم پایه ای و تکنیکی دستگاه در جهت انجام خدمت

برای انجام فلوسایتومتری، ابتدا باید سلول ها را به صورت تکی در آورده و در محیط مناسب بصورت سوسپانسیون معلق شده باشند. پس از تهیه سوسپانسیون با تعداد مناسب حداقل 200 هزار سلول، سلول ها با آنتی بادی های کونژوگه با مواد فلوروکروم و بر اساس پروتکل مورد نظر نشان دار می شوند. سلول های نشان دار شده پس از شستشو و سانتریفوژ در بافر حاوی 0.5 درصد آلبومین بر روی یخ و در پوشش محافظ در برابر نور به آزمایشگاه فلوسایتومتری منتقل و بعد از resuspend شدن به دستگاه داده می شوند و بر اساس نوع و شدت رنگ، شمارش و ثبت می شوند.

ذکر منابع تکمیلی

خدمت مشاهده و عکسبرداری با میکروسکوپ نوری-فلورسانس

درباره خدمت:

آزمایشگاه میکروسکوپ نوری و فلورسانس پژوهشگاه ابن سینا مجهز به دو میکروسکوپ نوری-فلورسانس مستقیم (upright) و معکوس (invert) می باشد و محققین و دانشجویان را برای مشاهده و عکسبرداری از نمونه های سلولی و بافتی که بر بسترهای متداول اسلاید یا ظروف کشت قرار گرفته اند، یاری می رساند.
از آنجاییکه نمونه های سلولی و بافتی به جهت شفاف بودن، کنتراست زیادی ندارند بنابراین تصویر مشاهده شده جزییات قابل افتراق و قابل استنادی را نشان نمی دهند، لذا شیوه های متنوع رنگ آمیزی اجزا سلول یا بافت برای ایجاد کنتراست و نمایش جزییات نمونه، طراحی و توسعه یافته اند. در ضمن باید توجه داشت که نوع پروتکل رنگ آمیزی سلول یا بافت تعیین کننده استفاده از حالت نوری یا فلورسانس میکروسکوپ می باشد. بدین ترتیب برای مشاهده و عکسبرداری نمونه هایی که با روشهای شیمیایی-کروموژن (روشهای سایتوشیمی و هیستوشیمی) رنگ آمیزی می شوند با بخش نوری این میکروسکوپ ها قابل عکسبرداری خواهند بود. نمونه هایی که با استفاده از فلوروکروم ها و طبق پروتکل های ایمنوفلورسانس رنگ آمیزی شده اند، برای مشاهده و عکسبرداری نیازمند امکانات بخش فلورسانس میکروسکوپ می باشند.

مشخصات مسئول فنی و کارشناس مسوول و اطلاعات تماس:

 • مسئول فنی: ابراهیم میرزادگان، کارشناسی ارشد ایمنولوژی، دانشجوی PhD
  ایمیل:
 • کارشناس آزمایشگاه: ژامک پهلوان زاده، کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی
  ایمیل:

شماره تماس  : 02122432020 - داخلی    205 
آزمایشگاه مرکزی فلوسیتومتری در طبقه اول پژوهشگاه ابن سینا واقع در دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد.
تقویم کاری شنبه تا چهارشنبه ساعت 16-8

 1. میکروسکوپ مستقیم (upright) نوری و فلورسانس Olympus-BX51 مجهز به دوربین بسیار حساس DP71 می باشد.
  لازم به یادآوری است که جهت مشاهده با میکروسکوپ upright، نمونه ها بایستی بر روی اسلاید شیشه ای تهیه شده باشد.  1. در مورد نمونه هایی که به روش شیمیایی رنگ شده و با چسب ®Entellan مانت شده باشند با حالت نوری میکروسکوپ قابل مشاهده و عکسبرداری هستند و لام ها مراقبت های ویژه­ی نمونه های فلورسانس را نیاز ندارند.
  2. در مورد نمونه های فلورسانس که بر روی اسلاید شیشه ای تهیه شده اند، معمولا از مانتینگ PBS-Glycerol 50/50 استفاده کرده و برای پرهیز از خشک شدن اسلایدها درون جعبه های پلاستیکی غیر قابل نفوذ نور، با کمی آب در کف آن جهت تامین رطوبت و نگهداری در سرمای بین 4 الی 8 درجه سانتیگراد، که در بهترین شرایط تا یک هفته قابل نگهداری خواهند بود.

    در ضمن در مورد بخش فلورسانس میکروسکوپ به اطلاع می رساند که نور تولید شده توسط لامپ جیوه میکروسکوپ با استفاده از فیلترهایی در محدوده میانگین طول موج­های 366، 477، 546 و 579 نانومتر، می تواند طول موج های ذکر شده را برای تهییج (excitation) فلوروکروم­های مورد نظر فراهم نماید.
   در جدول زیر نمونه فلوروکروم های قابل تهییج را در مقایسه با فیلترهای اختصاصی مورد نظر مشاهده می کنید.
   عدسی های این میکروسکوپ با بزرگنمایی های 4×، 10×، 20×، 40× و 100× قابل استفاده می باشند.

 2. میکروسکوپ معکوس (invert) نوری و فلورسانس Olympus- CKX41 مجهز به دوربین بسیار حساس DP71
  نمونه های سلولی در داخل پلیت یا فلاسک کشت سلولی قابل مشاهده و عکسبرداری در دو بخش نوری و فلورسانس خواهند بود. عدسی های این میکروسکوپ با سه بزرگنمایی 4×، 10× و 40× قابل استفاده می باشند. در ضمن این میکروسکوپ مجهز به دو فیلتر در طول موج­های با میانگین 477 و 546 نانومتر برای تهییج (excitation) فلوروکروم­های مورد نظر می باشد.
  این آزمایشگاه دارای سابقه طولانی و موفق در عکسبرداری از نمونه های سلولی جانوری، گیاهی و نمونه های سنتتیک شفاف برای حداکثر قدرت تفکیک 500 نانومتر می باشد.در ادامه عکس های مختلفی که جهت پروژه های گوناگون تهیه شده، قرارداده شده است.

 1. عکس های تهیه شده به کمک میکروسکوپ مستقیم (upright) Olympus-BX51
 2. عکس های تهیه شده به کمک میکروسکوپ معکوس (invert) Olympus-CKX41


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 980 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماد الکترونیکی

برچسب ها


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\HOSTS\AVESINA.AC.IR\modules\mod_k2_tools\mod_k2_tools.php on line 86

جستجو