دفتر آموزش کارکنان

برنامه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

مقدمه ای کاربردی بر هوش مصنوعی

مقدمه ای کاربردی بر هوش مصنوعی

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "مقدمه ای کاربردی بر هوش مصنوعی" مدرس: جناب آقای امیرمهدی سروستانی گروه هدف: کارشناسان و اعضاء محترم هیأت علمی تاریخ و زمان برگزاری: یکشنبه، 1403/04/03، ساعت 10:00 الی 12:00 مکان برگزاری: تهران - بزرگراه شهید چمران - میدان شهید شهریاری - داخل دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشگاه ابن سینا - سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا

آشنایی با آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی وزارت بهداشت

آشنایی با آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی وزارت بهداشت

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "آشنایی با آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی وزارت بهداشت" مدرس: سرکارخانم میقات نوکنده گروه هدف: ویژه اعضاء هیأت علمی وزارت بهداشت تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه، 1403/03/01، ساعت 13:30 الی 14:30 مکان برگزاری: تهران - بزرگراه شهید چمران - میدان شهید شهریاری - داخل دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشگاه ابن سینا - سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا

CPR پایه و پیشرفته بزرگسالان

CPR پایه و پیشرفته بزرگسالان

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "CPR پایه و پیشرفته بزرگسالان" مدرس: جناب آقای شهرام اشرفی گروه هدف: کلیه کارشناسان کادر درمان (پرستار، ماما، کارشناس اتاق عمل، کارشناس بیهوشی) تاریخ و زمان برگزاری: دوشنبه، 1403/02/31، ساعت 12:00 الی 16:00 مکان برگزاری: تهران - خیابان شریعتی - نبش خیابان یخچال - پلاک 97 - مرکز درمان ناباروری ابن سینا - سالن کنفرانس مرکز درمان ابن سینا

نشست علمی سلول و ژن درمانی

نشست علمی سلول و ژن درمانی

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان ویژه اعضاء هیأت علمی و کارشناسان آزمایشگاه با عنوان "نشست علمی سلول و ژن درمانی" سخنران: جناب آقای پروفسور امیرعلی حمیدیه تاریخ و زمان برگزاری: دوشنبه، 1403/02/17، ساعت 08:30 الی 10:00 مکان برگزاری: تهران - بزرگراه شهید چمران - میدان شهید شهریاری - داخلی دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشگاه ابن سینا - سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا

آشنایی با آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت

آشنایی با آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "آشنایی با آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت" مدرس: سرکارخانم میقات نوکنده تاریخ و زمان برگزاری: دوشنبه، 1403/02/24، ساعت 13:30 الی 15:00 مکان برگزاری: تهران - خیابان شریعتی - نبش خیابان یخچال - پلاک 97 - مرکز درمان ناباروی ابن سینا - سالن کنفرانس مرکز درمان ناباروری ابن سینا

آموزش شستشوی دست

آموزش شستشوی دست

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "آموزش شستشوی دست" مدرس: سرکارخانم شیخی زاده تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 1403/02/19، ساعت 13:00 الی 14:00 گروه هدف: کلیه پرسنل مرکز درمان ابن سینا مکان برگزاری: تهران - خیابان شریعتی - نبش خیابان یخچال - پلاک 97 - مرکز درمان ناباروی ابن سینا - سالن کنفرانس مرکز درمان ناباروری ابن سینا

آموزش نرم افزار Trello

آموزش نرم افزار Trello

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "آموزش نرم افزار Trello" با امتیاز بازآموزی تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 1403/02/05، ساعت 13:00 الی 14:00 گروه هدف: کارشناسان و اعضاء هیأت علمی مکان برگزاری: تهران - بزرگراه شهید چمران - میدان شهید شهریاری - داخل دانشگاه شهید بهشتی - سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا

CRP پایه و پیشرفته بزرگسالان

CRP پایه و پیشرفته بزرگسالان

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "CRP پایه و پیشرفته بزرگسالان" با امتیاز بازآموزی تاریخ و زمان برگزاری: دوشنبه، 1403/02/31، ساعت 13:00 الی 15:00 ویژه همکاران مرکز درمان و پژوهشگاه ابن سینا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22432020 - 021 داخلی 455 تماس حاصل نمایید. نشانی: تهران - خیابان شریعتی - نبش خیابان یخچال - پلاک 97 - مرکز درمان ابن سینا

روتین مراقبت های پرستاری بعد از عمل های جراحی ICSI و الکتیو

روتین مراقبت های پرستاری بعد از عمل های جراحی ICSI و الکتیو

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "روتین مراقبت های پرستاری بعد از عمل های جراحی ICSI و الکتیو" با امتیاز بازآموزی تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 1403/01/29، ساعت 13:00 الی 15:00 گروه هدف: پرستاری و مامایی جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22432020 - 021 داخلی 455 تماس حاصل نمایید. مکان برگزاری: تهران - خیابان شریعتی - نبش خیابان یخچال - پلاک 97 - سالن کنفرانس مرکز درمان ابن سینا

دوره ضمن خدمت کارکنان با عنوان "روش و نحوه ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح صنعتی در کشور"

دوره ضمن خدمت کارکنان با عنوان "روش و نحوه ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح صنعتی در کشور"

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "روش و نحوه ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح صنعتی در کشور" تاریخ و زمان برگزاری: یکشنبه، 1402/11/15، ساعت 13:30 الی 15 مکان برگزاری: سالن کنفرانس مرکز درمان ابن سینا سخنران: سرکارخانم ژیلا کشانی

دوره ضمن خدمت کارکنان با عنوان "نشست علمی و انتقال تجربیات"

دوره ضمن خدمت کارکنان با عنوان "نشست علمی و انتقال تجربیات"

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "معرفی ساختار و روش نوین حمایتی ایده تا محصول معاونت علمی و فناوری" تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه، 1402/11/03، ساعت 10 صبح الی 12 ظهر مکان برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا سخنران: جناب آقای دکتر بازچی (مدیر محترم شکبه توانمندسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.

دوره ضمن خدمت کارکنان با عنوان "نشست علمی و انتقال تجربیات"

دوره ضمن خدمت کارکنان با عنوان "نشست علمی و انتقال تجربیات"

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "نشست علمی و انتقال تجربیات" تاریخ و زمان برگزاری: یکشنبه، 1402/10/24، ساعت 10 صبح الی 12 ظهر مکان برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا سخنران: جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی).

« »

هزینه در امر آموزش (به معنای عام آن) امروزه به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت با سوددهی بالا محسوب می‌شود. علاوه بر آموزشهای مداوم که هر دولتی متولی بلاشک آن است، ارائه آموزشهای تخصصی شغلی از اساسی‌ترین وظایف در اداره امور هر سازمان است. تأثیر آموزش در بهبود فرایندهای شغلی کاملاً اثبات شده و این اثر را در شرکت‌ها و سازمانهای پیشرفته به خوبی می‌توان مشاهده نمود.

ضرورت انجام و ارتباط عمودی و طولی بین برنامه‌ها و عناوین و مواد آموزشی ایجاب می‌نماید تا برنامه‌های آموزشی نظام‌مند، سیستماتیک و دارای اهداف معین و قابل وصول باشند. هرچه دانش و مهارت‌های کارکنان با نیازهای جامعه، پیشرفت‌های علمی و تغییرات فن‌آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می‌رود. گاهی اوقات، رشد فردی، داشتن انگیزه، تخصص و پرهیز از ایستایی و رکود فرد، عامل اساسی نوجویی و کسب دانش می‌شود. اساس بهسازی سازمانی که به نام‌های دیگری چون توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده، بهسازی نیروی انسانی است که به صورت‌های مختلف (آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت) در سازمان‌ها انجام می‌شود. از آنجایی که آموزش کارکنان باعث شکل‌گیری مهارت ادراکی، ایجاد و تقویت خودباوری، پرورش خلاقیت، تحقق کار گروهی، پرورش و کاربردپذیر شدن وجدان‌کاری، کاربردپذیر شدن تغییر، آموزش‌های شغلی و تخصصی، آموزش اخلاق و تحقق خود ارزیابی می‌شود، آنرا از بهترین فعالیت‌های سازمان تشخیص داده‌اند.

از طرفی در عمل به سیستم منابع انسانی قوی و کارآمد لازم است. آموزش و برنامه‌های متنوع آن یکی از فاکتورهای اساسی در پیشرفت و ارتقاء شغلی و مالی کارکنان قرار گیرد تا به سبب آن اولاً شایسته‌سالاری در نظام ارتقاء شغلی نهادینه گردد، ثانیاً بهره‌وری فردی و سازمانی که از اهداف مسلم هر سازمانی است افزایش یافته، ثالثاً رضایت شغلی کارکنان که مؤثر در بهداشت فردی و سازمانی است بهبود یابد. از سوی دیگر روشمند نمودن نظام آموزشی در سازمان، افزایش منابع انگیزشی کارکنان را در پی‌خواهد داشت.

آموزش کارکنان همواره به عنوان مؤثرترین راه تجدید بنای نیروی انسانی پژوهشگاه و ایجاد بستری مناسب برای هماهنگی بیشتر این پژوهشگاه با وظایفی که از آن انتظار می‌رود، مورد نظر می‌باشد. وظیفه تنوع‌بخشی به موضوعات و محورهای آموزشی در سطح جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه، توانمندسازی کارکنان و اعضای پژوهشگاه برای ایفاء نقش مؤثرتر در حیطه وظایف سازمانی و افزایش مهارت و دانش اعضاء هیأت علمی پژوهشگاه و جهاددانشگاهی و همچنین اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز سازمان‌های دولتی را به عهده دارد.

کارشناس : میقات نوکنده


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 184 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماد الکترونیکی

جستجو