دفتر آموزش کارکنان

برنامه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

کارگاه آموزشی آمار مقدماتی

کارگاه آموزشی آمار مقدماتی

پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند کارگاه آموزشی آمار مقدماتی (ضمن خدمت کارکنان) مدرس: جناب آقای دکتر آرش مهذب زمان و روز برگزاری کارگاه آموزشی: چهارشنبه 13 مردادماه 1400، ساعت 13-17 جهت ثبت نام با سرکارخانم نوکنده (داخلی 456) تماس حاصل فرمایید.

کارگاه آموزشی آمار پیشرفته

کارگاه آموزشی آمار پیشرفته

پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند کارگاه آموزشی آمار پیشرفته (ضمن خدمت کارکنان) مدرس: جناب آقای دکتر آرش مهذب زمان و روز برگزاری کارگاه آموزشی: چهارشنبه 10 آذرماه 1400، ساعت 9-13 جهت ثبت نام با سرکارخانم نوکنده (داخلی 456) تماس حاصل فرمایید.

رعایت اصول بهداشت برای نیروهای خدمات

رعایت اصول بهداشت برای نیروهای خدمات

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان: رعایت اصول بهداشت برای نیروهای خدمات محل برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا زمان و روز برگزاری: سه شنبه، 18 آبان ماه 1400، ساعت 11 - 10

آموزش ضمن خدمت کارکنان "رعایت اصول بهداشت برای نیروهای خدمات"

آموزش ضمن خدمت کارکنان "رعایت اصول بهداشت برای نیروهای خدمات"

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند آموزش ضمن خدمت کارکنان رعایت اصول بهداشت برای نیروهای خدمات محل برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا زمان و روز برگزاری: یکشنبه، 14 آذرماه 1400، ساعت 11 - 10

آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "(Business Plan) و (Feasibility Study)"

آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "(Business Plan) و (Feasibility Study)"

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "(Business Plan) و (Feasibility Study)" مدرس: جناب آقای مهندس علیرضا حسینی (مشاور کسب و کار مرکز رشد ابن سینا) تاریخ برگزاری: سه شنبه: 7 دیماه 1400، دوشنبه: 13 دیماه 1400، سه شنبه: 14 دیماه 1400، ساعت 12 - 9 جهت ثبت نام با سرکارخانم نوکنده (داخلی 456) تماس حاصل فرمایید. لینک ورود به وبینار: https://webinars.avicenna.ac.ir/b-plan/

کارگاه تزریقات

کارگاه تزریقات

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند کارگاه تزریقات ویژه گروه پرستاری و مامایی شاغل در بخش بستری و اتاق عمل (برنامه آموزش ضمن خدمت) تاریخ برگزاری: سه شنبه، 27 اردیبهشت ماه 1401، ساعت 14 الی 15 جهت اطلاعات بیشتر با شماره 22432020 - 021 داخلی 456 تماس حاصل فرمایید.

آموزش ضمن خدمت کارکنان با موضوع "اصول نظافت و Washing  در واحدهای درمانی و آزمایشگاهی (ویژه پرسنل خدمات)"

آموزش ضمن خدمت کارکنان با موضوع "اصول نظافت و Washing در واحدهای درمانی و آزمایشگاهی (ویژه پرسنل خدمات)"

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند آموزش ضمن خدمت کارکنان با موضوع "اصول نظافت و Washing در واحدهای درمانی و آزمایشگاهی (ویژه پرسنل خدمات)" محل برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 5 مردادماه 1401، ساعت 10 لغایت 11 صبح جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22432020 - 021 داخلی 456 تماس حاصل فرمایید.

آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "آمادگی در مخاطرات  - آموزش تئوری و عملی اطفاء حریق"

آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "آمادگی در مخاطرات - آموزش تئوری و عملی اطفاء حریق"

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "آمادگی در مخاطرات - آموزش تئوری و عملی اطفاء حریق" محل برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه، 11 مردادماه 1401، ساعت 10 لغایت 11 صبح جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22432020 - 021 داخلی 456 تماس حاصل فرمایید.

آموزش ضمن خدمت کارکنان تحت عنوان "رعایت اصول بهداشت برای نیروهای خدمات"

آموزش ضمن خدمت کارکنان تحت عنوان "رعایت اصول بهداشت برای نیروهای خدمات"

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند آموزش ضمن خدمت کارکنان تحت عنوان "رعایت اصول بهداشت برای نیروهای خدمات" محل برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا تاریخ و زمان برگزاری آموزش ضمن خدمت: دوشنبه، 21 شهریورماه 1401، ساعت 10 لغایت 11:30 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22432020 - 021 داخلی 456 تماس حاصل فرمایید.

اقتصاد زیستی

اقتصاد زیستی

آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان "اقتصاد زیستی" تاریخ و زمان برگزاری: یکشنبه، 7 اسفندماه 1401، ساعت 15-13 ویژه اعضاء هیأت علمی مدرس: جناب آقای دکتر هومن کاغذیان (عضو هیأت علمی انستیتو پاستور، مدیرعالی شتابدهنده پایافن یاخته) محل برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا

« »

هزینه در امر آموزش (به معنای عام آن) امروزه به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت با سوددهی بالا محسوب می‌شود. علاوه بر آموزشهای مداوم که هر دولتی متولی بلاشک آن است، ارائه آموزشهای تخصصی شغلی از اساسی‌ترین وظایف در اداره امور هر سازمان است. تأثیر آموزش در بهبود فرایندهای شغلی کاملاً اثبات شده و این اثر را در شرکت‌ها و سازمانهای پیشرفته به خوبی می‌توان مشاهده نمود.

ضرورت انجام و ارتباط عمودی و طولی بین برنامه‌ها و عناوین و مواد آموزشی ایجاب می‌نماید تا برنامه‌های آموزشی نظام‌مند، سیستماتیک و دارای اهداف معین و قابل وصول باشند. هرچه دانش و مهارت‌های کارکنان با نیازهای جامعه، پیشرفت‌های علمی و تغییرات فن‌آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می‌رود. گاهی اوقات، رشد فردی، داشتن انگیزه، تخصص و پرهیز از ایستایی و رکود فرد، عامل اساسی نوجویی و کسب دانش می‌شود. اساس بهسازی سازمانی که به نام‌های دیگری چون توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده، بهسازی نیروی انسانی است که به صورت‌های مختلف (آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت) در سازمان‌ها انجام می‌شود. از آنجایی که آموزش کارکنان باعث شکل‌گیری مهارت ادراکی، ایجاد و تقویت خودباوری، پرورش خلاقیت، تحقق کار گروهی، پرورش و کاربردپذیر شدن وجدان‌کاری، کاربردپذیر شدن تغییر، آموزش‌های شغلی و تخصصی، آموزش اخلاق و تحقق خود ارزیابی می‌شود، آنرا از بهترین فعالیت‌های سازمان تشخیص داده‌اند.

از طرفی در عمل به سیستم منابع انسانی قوی و کارآمد لازم است. آموزش و برنامه‌های متنوع آن یکی از فاکتورهای اساسی در پیشرفت و ارتقاء شغلی و مالی کارکنان قرار گیرد تا به سبب آن اولاً شایسته‌سالاری در نظام ارتقاء شغلی نهادینه گردد، ثانیاً بهره‌وری فردی و سازمانی که از اهداف مسلم هر سازمانی است افزایش یافته، ثالثاً رضایت شغلی کارکنان که مؤثر در بهداشت فردی و سازمانی است بهبود یابد. از سوی دیگر روشمند نمودن نظام آموزشی در سازمان، افزایش منابع انگیزشی کارکنان را در پی‌خواهد داشت.

آموزش کارکنان همواره به عنوان مؤثرترین راه تجدید بنای نیروی انسانی پژوهشگاه و ایجاد بستری مناسب برای هماهنگی بیشتر این پژوهشگاه با وظایفی که از آن انتظار می‌رود، مورد نظر می‌باشد. وظیفه تنوع‌بخشی به موضوعات و محورهای آموزشی در سطح جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه، توانمندسازی کارکنان و اعضای پژوهشگاه برای ایفاء نقش مؤثرتر در حیطه وظایف سازمانی و افزایش مهارت و دانش اعضاء هیأت علمی پژوهشگاه و جهاددانشگاهی و همچنین اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز سازمان‌های دولتی را به عهده دارد.

کارشناس : میقات نوکنده


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 1017 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماد الکترونیکی

برچسب ها


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\HOSTS\AVESINA.AC.IR\modules\mod_k2_tools\mod_k2_tools.php on line 86

جستجو