سومین دوره دکتری تخصصی پژوهشی 1396-1395

بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان سومین دوره دکتری تخصصی پژوهشی مراکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی تولیدمثل و آنتی بادی منوکلونال که مقالات آنان مورد تأیید قرار گرفته و حد نصاب لازم نمرهزبان را نیز کسب و در مصاحبه مربوطه نیز حائز شرایط لازم تشخیص دادهشده اند، پس از تأیید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 1110/700 مورخ 12/07/1395 به شرحذیل اعلام می گردد:

 

 

ردیف نام و نامخانوادگی

مرکز تحقیقات محلتحصیل

1 زهره حیدری

بیوتکنولوژی تولیدمثل

(استاد راهنما: دکتر حمیدرضا خرم خورشید)

2 علی احمد بیات

آنتی بادی منوکلونال

(استاد راهنما: دکتر حجت اله ربانی)

3 سارا خرمی سروستانی

آنتی بادی منوکلونال

(استاد راهنما: دکتر محمود جدی تهرانی)

(ورودی 1396 انتقال از خارج از کشور)


پذیرفته شدگان محترم ضروریاست به منظور انجام امور مربوط به ثبت نام و آغاز ترم اول دوره عالیپژوهش، نسبت به تهیه مدارک مشروحه ذیل اقدام نمایند. تاریخ مراجعهپذیرفته شدگان جهت ثبت نام متعاقباً از طریق معاونت آموزشی پژوهشگاهاعلام خواهد شد.

 

 1. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 2. اصل و تصویر حکم کارگزینی و نامه از بالاترین مقام سازمان محلاشتغال مبنی بر موافقت بدون قید و شرط با ثبت نام و تحصیل تمام وقت(ویژه پذیرفته شدگان شاغل)
 3. اصل و تصویر حکم مأموریت آموزشی و یا مرخصی بدون حقوق (ویژهپذیرفته شدگان شاغل)
 4. اصل شناسنامه و تصویر کلیه صفحات
 5. اصل و تصویر کارت ملی (هر دو رو)
 6. شش قطعه عکس پرسنلی
 7. اصل و تصویر کارت پایان خدمت (هر دو رو) (ویژه پذیرفته شدگانمرد)

دوره های قبل

بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان دومین دوره دکتری تخصصی پژوهشی مراکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی تولیدمثل و آنتی بادی منوکلونال که مقالات آنان مورد تأیید قرار گرفته و حد نصاب لازم نمره زبان را نیز کسب و در مصاحبه مربوطه نیز حائز شرایط لازم تشخیص داده شده اند، پس از تأیید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 10240/700 مورخ 17/10/1391به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

ردیف نام و نام خانوادگی مرکز تحقیقات محلتحصیل
1 مهسادربندی بیوتکنولوژی تولیدمثل
2 سارادربندی
3 ابراهیم میرزادگان
4   سیداحمدرضا محمودی  آنتی بادی منوکلونال

 

پذیرفته شدگان لازم است به منظور ثبتنام و آغاز ترم اول دوره عالی پژوهش (M.Phil.) با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل در روزهای سه شنبه مورخ 26/10/1391 و چهارشنبه 27/10/1391از ساعت 9 صبح لغایت 16 به معاونت آموزشی پژوهشگاه واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی پژوهشگاه، مراجعه نمایند.

 

 1. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 2. اصل و تصویر حکم کارگزینی و نامه از بالاترین مقام سازمان محل اشتغال مبنی بر موافقت بدون قید و شرط با ثبت نام و تحصیل تمام وقت(ویژه پذیرفته شدگان شاغل)
 3. اصل و تصویر حکم مأموریت آموزشی و یا مرخصی بدون حقوق (ویژه پذیرفته شدگان شاغل)
 4. اصل شناسنامه و تصویر کلیه صفحات
 5. اصل و تصویر کارت ملی (هر دو رو)
 6. شش قطعه عکس پرسنلی
 7. اصل و تصویر کارت پایان خدمت (هر دو رو) (ویژه پذیرفته شدگانمرد)

بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان اولین دوره دکتری تخصصی پژوهشی مراکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی تولیدمثل و آنتی بادی منوکلونال که مقالات آنان مورد تأیید قرار گرفته و حد نصاب لازم نمره زبان را نیز کسب و درمصاحبه مربوطه نیز حائز شرایط لازم تشخیص داده شده اند، پس از تأییدمعاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 6619/700 مورخ 24/12/1390 به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

ردیف نام ونام خانوادگی مرکزتحقیقات محل تحصیل
1 علیرضا زرین آرا بیوتکنولوژی تولیدمثل
2 مهنازحیدری
3 پدرام عظیم زاده
4 مریم مهرآور
5   فاطمه فرهی جهرمی  آنتی بادی منوکلونال

 

پذیرفته شدگان لازم است به منظور ثبت نام و آغاز ترم اول دوره عالی پژوهش (M.Phil.) با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل در روزهای سه شنبه مورخ 12/2/1391 و چهارشنبه 13/2/1391 ازساعت 9 صبح لغایت 16 به معاونت آموزشی پژوهشگاه واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی پژوهشگاه، مراجعه نمایند.

 

 1. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 2. اصل و تصویر حکم کارگزینی و نامه از بالاترین مقام سازمان محل اشتغال مبنی بر موافقت بدون قید و شرط با ثبت نام و تحصیل تمام وقت(ویژه پذیرفته شدگان شاغل)
 3. اصل و تصویر حکم مأموریت آموزشی و یا مرخصی بدون حقوق (ویژه پذیرفته شدگان شاغل)
 4. اصل شناسنامه و تصویر کلیه صفحات
 5. اصل و تصویر کارت ملی (هر دو رو)
 6. شش قطعه عکس پرسنلی
 7. اصل و تصویر کارت پایان خدمت (هر دو رو) (ویژه پذیرفته شدگان مرد)


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 111 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماد الکترونیکی

جستجو