سوالات متداول

سوالات متداول
در خصوص دوره دكترای تخصصی پژوهشی

(Ph.D byResearch)
(سئوالات خود را می توانید از طریقایمیل این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه هامحافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید برای ما ارسال فرمایید)

 

 1. چه كسی می تواند برای ادامه تحصيل در دوره PhD by research ثبت نام نمايد؟
  علاوه بر داشتن مدرك كارشناسی ارشد يا دكتری عمومی مطابق فراخوان،حداقل شرط لازم برای تمامی داوطلبين در هنگام ثبت نام در فراخوانداشتن دو مقاله تحقيقی (original article) در مجلات نمايه شده درنمايه های بين المللی نوع 1 (ISI, PubMed/Medline) به عنوان نويسندهاول يا مسئول می باشد. ارايه مدرك زبان معتبر (که از مدت آن بیشتر ازدو سال نگذشته باشد) مطابق آنچه در آیین نامه مربوطه آمده است حداكثرتا زمان مصاحبه الزامی است.
  در صورت داشتن حداقل شرايط فوق و نيز شرايط اختصاصی بر حسب نوع داوطلب(داوطلب آزاد، داوطلب عضو هيأت علمی و داوطلب استعداد درخشان) امكانورود به رقابت فراهم مي گردد.

 2. تفاوت مدرك دكترای تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) با مدرك دكترای تخصصی PhD (که از طریق آزمون سراسری جذب می شوند) چيست؟
  مطابق آيين نامه فعلی دارندگان مدارک دكترای تخصصی پژوهشی (PhD byresearch) با گرايش متناسب با رشته تحقيقاتی ارزيابی شده می توانند درموسسات، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی و آموزشی به عنوان عضو هيأت علمیپژوهشی مشغول به كار شوند اما نمی توانند از مدرک اخذ شده دراموركلينيكی يا پاراكلينيكی و تأسيس داروخانه استفاده نمايند.

 3. آيا دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در دوره PhD by research میباشند؟
  خير، دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در اين دورهنيستند.

 4. آيا مي توان به صورت پاره وقت به تحصيل در دوره PhD by research پرداخت؟
  خیر. عدم اشتغال به تحصيل همزمان در دوره های دکترای تخصصي يا دستياریدر کليه دانشگاه ها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي کشور از شرايط عموميورود به دوره است. تحصيل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی تمام وقت است،بنابراين هرگونه اشتغالی غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است.

 5. طول دوره دكترای تخصصی پژوهشی PhD by research چند سال است؟
  دوره دكترای تخصصی پژوهشی از دو بخش تشکیل شده است. طول دوره اول(MPhil) يک ساله و دوره تخصصی پژوهشی سه ساله می باشد، هر چند طول ايندو دوره بر اساس نظر شورای تحصيلات تکميلی در موارد ضروری به ترتيب يکو دو نيمسال تحصيلی قابل تمديد است.

 6. دانشجو در مقطع MPhil چه واحدهایی را می گذراند؟
  مجموع واحدهای درسی دوره 24 واحد است که شامل 20 واحد آموزشی و 4 واحدپژوهشی (در قالب پايان نامه دوره MPhil) می باشد.

 7. پس از اتمام دوره MPhil وشروع دوره دوم PhD by research دانشجو مجموعاً چند واحد درسی را میگذراند؟
  پايان نامه نهايي دانشجويانی كه پس از اتمام دوره MPhil وارد مرحلهدوم دوره PhD by research می شوند 30 واحدی است كه در طی سه سالتحصيلي اخذ می شود. در صورت تشخيص مركز، دانشجو علاوه بر واحدهایپايان نامه در اين دوره می تواند حداکثر تا 10 واحد آموزشی اختصاصیمتناسب با پايان نامه و رشته تخصصی را بگذراند. اين واحدهای آموزشی میبايست در ظرف حداكثر 6 ماه به اتمام برسند و اين مدت جزو مدت زماندوره محسوب نمی گردد. در مجموع واحدهای آموزشی و پايان نامه دانشجو دردوره دوم دکتری تخصصی پژوهشی حداقل 30 (پايان نامه) و حداكثر 40(مجموع پايان نامه و واحدهای آموزشی تخصصی) می باشد.

 8. اگر دانشجویی در مقطع تحصيلی كارشناسی ارشد يا دكتری عمومی برخی دروس دکترای تخصصی پژوهشی(PhD by research) را گذرانده باشد آيا بايستی مجدداً آنها رابگذراند؟
  لزوماً خیر. حداکثر تا 50% دروس گذرانده شده در مقاطع قبلي می توانندبا دروس اين دوره تطبيق داده شوند که اين امر به عهده شورای تحصيلاتتکميلی است.

 9. آيا دانشجو ملزم به گذراندن هر دو مرحله دوره عالی پژوهش و دکتری تخصصی پژوهشی در يک مركز تحقيقاتاست؟
  خير. دانشجو ملزم به گذراندن هر دو مرحله دوره عالي پژوهش و دکتریتخصصی پژوهشی در يک موسسه نيست.

 10. در صورتیکه دانشجو نتواند مراحل MPhil  و یا PhD by Research را در مدت مجاز تحصیل باموفقیت به اتمام برساند چه وضعیتی پیدا می کند؟
  در صورت عدم موفقیت در هر کدام از مقاطع فوق، مرکز می تواند از دادنهرگونه مدرکی (حتی گواهی MPhil) به دانشجو خودداری نماید. ضمناًدانشجو در هنگام ثبت نام در هر يک از مراحل MPhil  و PhD byResearch به مرکز تعهد می دهد كه در صورت به اتمام نرساندن آن مرحلهدر مدت مجاز تحصيل، غرامت آن را پرداخت نمايند.

 11. آيا ظرفيت های اعلام شده ازطرف شورای گسترش برای هر مركز مربوط به يك مقطع زمانی است و در صورت عدم تكميل ظرفيت در فراخوان مجوز باطل می گردد؟
  خير، ظرفيت اعلام شده محدوديت زماني ندارد و در صورت عدم تكميل ظرفيتفراخوان پذيرش تا تكميل ظرفيت می تواند ادامه داشته باشد. (نامه شماره655/700 مورخ 13/2/90 معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت). بدیهیاست در چنین مواردی تمدید فراخوان، یا اعلام فراخوان دوم در زمانیدیگر، بر اساس نظر مرکز و بر طبق برنامه موسسه صورت می پذیرد.

 12. آيا مركز دارای مجوز براساس مجوز صادره می تواند هر سال به تعداد مجوز دانشجوی جدید بگیرد؟
  خير، مركز می بايست به تعداد مجوز صادر شده دانشجو را فارغ التحصيلكند و سپس فراخوان جديد اعلام نمايد. اما اگر مركز در طول برگزاریدوره، شرايط افزايش ظرفيت را پيدا كند (مثلاً افزايش استاد راهنمای بارتبه دانشياری يا استادياری) می تواند درخواست مجوز جديد نمايد و براساس نتيجه درخواست برای تکمیل ظرفیت فراخوان جديد اعلام كند.

 13. در صورت فارغ التحصيلی دانشجو يا خروج دانشجو به هر دليل آيا برای گرفتن دانشجوی جديد نيازبه اخذ مجوز مجدد وجود دارد؟
  پژوهشگاه می تواند در صورت فارغ التحصيلی یا خروج دانشجوی از دوره بههر دليل، نسبت به فراخوان و جايگزين كردن دانشجوی جديد اقدام نمايد(نامه فوق الذكر). بدیهی است در چنین مواردی تمدید فراخوان یا اعلامفراخوان جدید بر اساس نظر مرکز و بر طبق برنامه موسسه صورت میپذیرد.


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 67 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماد الکترونیکی

جستجو