دفتر ارزشیابی و ارتقاء اعضاء هیأت علمی

این دفتر به منظور ارزیابی فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی و آموزشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه تشکیل شده است. به منظور جذب و بهره‌مندی از نیروهای متخصص در پژوهشگاه، کلیه متخصصین که درخواست عضویت هیأت علمی این پژوهشگاه را دارند، یک سال پس از شروع به فعالیت، از نظر فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی توسط کمیسیون ارتقاء مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت کسب امتیازات لازم، می‌توانند درخواست تبدیل وضعیت به عنوان هیأت علمی پیمانی نمایند. این ارزشیابی در مراحل مختلف تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی، رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و همچنین مراحل مختلف ارتقاء علمی (مربی به استادیاری، استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استادی) صورت می‌گیرد و نتیجه بررسی کمیسیون پس از تأیید به هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا کمیسیون ارتقاء جهاددانشگاهی جهت صدور حکم مربوط ارسال می‌گردد.

آئین‌نامه‌های مورد استفاده در کمیسیون جهت ارزشیابی و ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی طبق قوانین موجود جهاد دانشگاهی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ولی در خصوص تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی و پیمانی به رسمی، شیوه‌نامه اجرایی توسط این کمیسیون تهیه شده و به تصویب شورای علمی پژوهشگاه رسیده است که بر اساس آن اقدام می‌گردد.

مدیر امور اعضای هیات علمی: میقات نوکنده

دکتر محمدرضا صادقیرئیس کمیسیون فرعی ارتقا
صفورا سلیمانی فخردبیر کمیسیون فرعی ارتقاء
میقات نوکندهمدیر اموراعضای هیات علمی


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

We have 94 guests and no members online

نماد الکترونیکی

جستجو

main Menu EN