چاپ کردن این صفحه
کارگاه آموزشی آمار پیشرفته

کارگاه آموزشی آمار پیشرفته

پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند

کارگاه آموزشی آمار پیشرفته

(ضمن خدمت کارکنان)

مدرس: جناب آقای دکتر آرش مهذب

زمان و روز برگزاری کارگاه آموزشی: چهارشنبه 26 آبان ماه 1400، ساعت 13-17

جهت ثبت نام با سرکارخانم نوکنده (داخلی 456) تماس حاصل فرمایید.

 

000
خواندن 171 دفعه