چاپ کردن این صفحه
کارگاه آموزشی آمار مقدماتی

کارگاه آموزشی آمار مقدماتی

پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند

کارگاه آموزشی آمار مقدماتی

(ضمن خدمت کارکنان)

مدرس: جناب آقای دکتر آرش مهذب

زمان و روز برگزاری کارگاه آموزشی: چهارشنبه 13 مردادماه 1400، ساعت 13-17

جهت ثبت نام با سرکارخانم نوکنده (داخلی 456) تماس حاصل فرمایید.

 

000
خواندن 121 دفعه