عنوان کارگاه آموزشیاز تاریختا تاریخ
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی سوم - روز سوم 14/11/1400 14/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی دوم-روز سوم 14/11/1400 14/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار اصلی2 روز دوم 08/11/1400 08/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی 1 روز اول 07/11/1400 07/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی دوم -روز اول 07/11/1400 07/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_فرعی3 روز اول 07/11/1400 07/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار اصلی1 07/11/1400 07/11/1400
PGT در شکست مکرر لانه گزینی 25/09/1400 25/09/1400
تست های ژنتیکی قبل از لانه گزینی با استفاده از تکنیکNGS 19/09/1400 19/09/1400
PGT(آزمایشات ژنتیکی قبل از بارداری) در مدیریت و درمان ناباروری 18/09/1400 18/09/1400
مروری بر علل سقط مکرر و بررسی پاتولوژی محصولات بارداری 17/09/1400 17/09/1400
مدیریت بالینی سقط مکرر 16/09/1400 16/09/1400
غربالگری و تست های تشخیصی در بارداری 15/09/1400 15/09/1400
وبینار درمان دارویی در تاباروری مردان 10/09/1400 10/09/1400
تاثير ايمونوتراپي در كيفيت تخمك 08/09/1400 08/09/1400
تاثیر درمان های ایمنی در کیفیت تخمک 08/09/1400 08/09/1400
بررسی مایع منی براساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت 2021 06/09/1400 06/09/1400
جایگاه جنین شناسی در درمان ناباروری 05/09/1400 05/09/1400
تازه های جنین شناسی 04/09/1400 04/09/1400
کاربرد بالینی متابولومیکس در سرطان 29/08/1400 29/08/1400
تازه های باروری و ناباروری 28/08/1400 28/08/1400
اندومتریوز و بدخیمی های تخمدانی 27/08/1400 27/08/1400
نتایج بارداری در سیکل های ART 25/08/1400 25/08/1400
درمان پس از جراحي لاپاروسكوپي در بيماران مبتلا به آندومتريوز 25/08/1400 25/08/1400
آزمایشات ضروری سقط مکرر و RIF 19/08/1400 19/08/1400
وبینار منوپوز وHRT در یائسگی 18/08/1400 18/08/1400
بیهوشی در اعمال جراحی های سرپایی 17/08/1400 17/08/1400
هموویزولانس و پرستاری 12/08/1400 12/08/1400
فاکتور لوله ای در ناباروری 10/08/1400 10/08/1400
جایگاه و کاربرد پزشکی بازساختی در درمان ناباروری زنان 06/08/1400 06/08/1400
ساپورت فاز لوتئال در بارداری 05/08/1400 05/08/1400
جنبه های ایمونولوژیک سندروم تخمدان پلی کیستیک 04/08/1400 04/08/1400
تازه های باروری و ناباروری 30/07/1400 30/07/1400
وبینار مروری بر گایدلاین ها و دستورالعمل های ناباروری مردان (گاید لاین های انجمن تولید مثل آمریکا و اروپا) 28/07/1400 28/07/1400
وبینار مردان ناباور و متابولومیکس 27/07/1400 27/07/1400
بیهوشی در اعمال جراحی ناباروری 26/07/1400 26/07/1400
واکسیناسیون و بارداری 26/07/1400 26/07/1400
ارتباط بين اندومتريوز آتيپيكال و بدخيمي هاي تخمدان 21/07/1400 21/07/1400
اختلال میل و برانگیختگی در زنان 21/07/1400 21/07/1400
دیابت و بارداری 11/07/1400 11/07/1400
12345678910...