جستجو  (یافت شده: 279 مورد)
نام دانشجو یا عنوان پایان نامه
بر اساس وضعیت دانشجو
12345...آخرین صفحه
 
(M.Sc.) مهرزاد قاری
عنوان پایان نامه: تولید آنتی بادی های منوکلونال و پلی کلونال علیه بیومارکر EpCAM، خصوصیات یابی آن ها و بررسی بیان ژن EpCAM در رده ها سلول سرطانی
دانشگاه: آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی
تاریخ شروع: 1395 تاریخ پایان: 1397
استاد راهنما: دکتر فاطمه قائمی منش

استاد مشاور: دکتر سعیده میلانی
مرکز تحقیقات آنتی بادی مونوکلونال
(M.Sc.) کیمیا زندیه
عنوان پایان نامه: تولید آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و پلی‌کلونال علیه بیومارکر (CD73 (NT5E و خصوصیت‌یابی آنها
دانشگاه: آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی
تاریخ شروع: 1395/12 تاریخ پایان: 1396/12
استاد راهنما: دکتر جواد محمدی

استاد مشاور: دکتر سعیده میلانی
مرکز تحقیقات آنتی بادی مونوکلونال
(M.A) طیبه نیک کار چنیجانی
عنوان پایان نامه: گواهی سلامت زوجین پیش از ازدواج و آثار حقوقی آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی (با تأکید بر ماده 23 قانون حمایت خانواده و تبصره آن)
دانشگاه: شهید بهشتی
تاریخ شروع: 1395 تاریخ پایان: 1395
استاد راهنما: دکتر ماهرو غدیری، دکتر علیرضا میلانیفر

استاد مشاور: دکتر محمد روشن
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل
(M.Sc.) مهسا محمدزاده
عنوان پایان نامه: تولید آنتی بادی مونوکلونال و پلی کلونال علیه بیومارکر (TAZ(WWTR1، خصوصیات یابی آنها و بررسی بیان ژن (TAZ(WWTR1 در رده های سلول سرطانی
دانشگاه: آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی
تاریخ شروع: 1395 تاریخ پایان: 1396
استاد راهنما: دکتر بابک نگاهداری

استاد مشاور: دکتر حجت اله ربانی
مرکز تحقیقات آنتی بادی مونوکلونال
12345...آخرین صفحه