عنوان سمینار/کنگرهاز تاریختا تاریخ
پزشکی فرد محور: فرصت و چالش های پیش رو 23/09/1396 24/09/1396
سومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی اندومتریوز و جراحی های کم تهاجمی زنان 04/08/1395 06/08/1395
نانوپزشکی در تشخیص و درمان بیماریهای صعب العلاج 29/11/1393 30/11/1393
اندومتریوز 2 03/11/1391 05/11/1391
ژنتیک؛ حقوق، اخلاق، روانشناسی 19/08/1389 20/08/1389
حفظ باروری 23/10/1388 24/10/1388
بيمه و ناباروري 12/10/1387 12/10/1387
اندومتریوز 22/08/1387 23/08/1387
رحم جایگزین 02/08/1386 03/08/1386
سمینار کشوری ایدز 07/09/1385 09/09/1385
اهدای گامت و جنين در درمان ناباروری 10/12/1384 11/12/1384
جايگاه بهداشت جنسی در باروری و ناباروری 05/12/1383 06/12/1383
تازه های باروری و ناباروری از منظر ايمونولوژی 24/10/1382 25/10/1382
بررسی جامع ابعاد سقط جنين در ايران 07/12/1381 08/12/1381
عوامل محيطی و ناباروری 10/11/1380 11/11/1380
جنبه های روانشناختی ناباروری 27/02/1380 27/02/1380
غدد درون ريز و نازايی 06/12/1379 06/12/1379
ژنتيك و بيوتكنولوژی توليدمثل 25/03/1379 26/03/1379
عفونت و ناباروری 06/08/1378 06/08/1378
فاكتورهای ايمونولوژيك در سقط مكرر 13/03/1378 13/03/1378
مسايل فقهی و حقوقی انتقال جنين 15/11/1377 15/11/1377