اداره امور اداری و خدمات عمومی

احمد نوروزیمدیر اداره

معرفی اداره امور مالی

اداره امور مالی یکی از مهمترین ادارت پژوهشگاه می باشد و با توجه به نظارت به مسائل مالی، تحلیل داده ها در ارائه مشاوره های مالی به مدیریت ارشد بابت تصمیمات درست مالی تلاش می نماید.
ثبت ، کنترل و تخصیص بودجه، تهیه گزارشات و صورت های مالی به منظور ارائه به مراجع قانونی و نظارتی مانند سازمان امور مالیاتی، بیمه و حسابرسان و همچنین به مدیران عالی پژوهشگاه پاسخ به سازمان های نظارتی و در صورت لزوم دفاع از عملکرد قانونی، مسئولیت سلامت مالی به عهده این اداره می باشد و مدیریت منابع و مصارف، توسعه استراتژی های پژوهشگاه و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف بلند مالی از دیگر وظایف این اداره می باشد.
برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیت های مالی پژوهشگاه در چارچوب مقررات، قوانین ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخش ها و دوایر بازده های متعدد در حیطه مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی، مدیر مالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی نقش اساسی دارد. تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقدی و سایر دارایی های پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری، نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیت های مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و مزایا، امور مالیاتی، موجودی ها، دارایی های ثابت و عملیات کامپیوتری، نظارت و کنترل به منظور حفظ و نگهداری اموال و دارایی های پژوهشگاه .
  • هانیه غفوری دریانی، مسئول حسابداری
  • سید شهاب هاشمی، کارشناس حقوق و دستمزد
  • مرتضی شیخی، خزانه دار
  • میثم جعفری، بایگان
  • محسن دودمان، کارپرداز
  • محمدرضا نجار، انباردار
  • سجاد اخوی، جمع دار اموال
  • امید زارعی ترکانی، متصدی امور بانکی


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر