دفتر کنترل تضمین کیفیت

معرفی

دفتر تضمین کیفیت پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا از سال 1388 فعالیت خود را با هدف افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه آغاز کرده است . این دفتر در تلاش است با پیاده سازی  و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت نظیر ISO 9001-2008  و ارتقاء آن به ISO 9001-2015  ، مدیریت رسیدگی به شکایات ، سنجش رضایت مشتری ،ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنان ، برنامه ریزی استراتژیک، نظام پیشنهادات  و ... سازمان را در دستیابی به چشم انداز و اهداف متعالی خود یاری دهد .

مهندس زهره فضلیمسئول
مستقر در مرکز درمان
مهندس سعید هاشمیمسئول
مستقر در پژوشگاه
 • استقرار سیستم های استاندارد متناسب با حوزه فعالیت پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا .
 • بهبود عملکرد و کیفیت کلیه فرآیندهای سازمان اعم از اصلی ، پیشتیبان و مدیریتی با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی های درونی و بیرونی .
 • افزایش رضایتمندی مشتریان بیرونی ( بیماران ، همراهان ، پژوهشگران و ... ) و مشتریان داخلی ( کارکنان ) .
 • به روز رسانی و بهبود برنامه ریزی استراتژیک پژوهشگاه ومرکز درمان ناباروری ابن سینا بر اساس نتایج و بازخوردهای حاصل از تجزیه و تحلیل سیستم .
 • هماهنگي و يكپارچه سازي کلیه فعاليتهاي بهبود كيفيت در سازمان .
 • هماهنگی جهت پیاده سازی ، اجرا و نگهداشت سیستم های استاندارد مدیریت کیفیت .
 • تدوین ، مستندسازی و معتبرسازی فرایند ها،روش های اجرایی ،دستورالعمل ها و فرم های مورد نیاز سازمان .
 • تدوین شاخص هاي عملکردي مناسب برای پایش هر یک از فرآیندها .
 • نظارت بر اجرای مناسب فرآیندها و پایش مستمر شاخص ها و برنامه های  بهبود در سازمان .
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه برای دستیابی به اهداف تعیین شده سازمان .
 • تدوین برنامه استراتژیک سازمان و اعمال تغییرات بر اساس پروژه های بهبود .
 • تصویب وابلاغ خط مشی و بیانیه رسالت پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا در سطح سازمان .
 • تعیین و پیگیری اقدامات پیشگیرانه ، اصلاحی و پروژه های بهبود در سازمان .
 • تجزیه تحلیل و تهیه گزارش از نتایج پایش ها و عملکرد سازمان .
 • تشکیل کمیته راهبری متشکل از نمایندگان کیفیت سازمان در واحدهای مختلف و مدیریت برگزاری منظم جلسات جهت نظارت پیوسته بر روند بهبود کیفیت در پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا .
 • نظارت بر نظرسنجی ،رسیدگی به شکایات مشتریان و نظام پیشنهادات .
 • انجام ممیزی های داخلی و تجزیه و تحلیل و گزارش دهی نتایج .
 • برگزاری جلسات بازنگری مدیریت.
 • همکاری با کمیته های مختلف سازمان جهت اقدامات موثر در بهبود کیفیت.


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر