مهندس اکبر بابانیامعاون پشتیبانی

معرفی معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی

معاونت پشتيباني پژوهشگاه با فلسفه ارايه خدمات مورد نياز، به موقع ، به اندازه، و مناسب درجهت دستيابي به اهداف پژوهشگاه، ايجاد شده است. در اين راستا، اهميت و نقش اين معاونت براي دستيابي به اهداف پژوهشگاه داراي پيچيدگي ، گستردگي و تنوع وظايف و مسئوليت هاست.

تدوين استراتژي هاي معاونت به خصوص استراتژي‌ها و سياست‌هاي امور پشتيباني اعم از منابع انسانی، اداری، مالی، فني و عمومی در راستاي اهداف كلي پژوهشگاه از جمله امور مطالعاتي و كارشناسي اين معاونت است كه همواره، مد نظر همكاران اين حوزه بوده است.

نهايي كردن مطالعات انجام شده در حوزة معاونت، به منظور فراهم كردن امكان تصميم‌گيري ریاست و هيأت رييسه پژوهشگاه، همچنين مشاركت در تصميم‌سازي هاي مشترك با ساير معاونت ها، تعامل با ساير دستگاه‌هاي برون سازماني مرتبط، مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ... از وظايف اين معاونت است.

ابلاغ تصميمات اتخاذ شده در هيأت رئيسة پژوهشگاه به منظور اجراي برنامه در هريك از زير مجموعه‌ها، هدايت امور به منظور اجراي درست و دقيق برنامه‌ها به خصوص در زير مجموعه‌هاي امور پشتيباني نيز از ديگر وظايف اين معاونت است.

بخشهای مختلف معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی

خط مشی

ISO


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر