هاله ملکیمدیر امور پژوهشی

درباره اداره امور پژوهشی

این اداره در راستای وظایف تعیین شده معاونت پژوهشی و فناوری پژوهشگاه، به ساماندهی روند طراحی و تصویب و اجرای طرح‌ها، نظارت بر روند اجرای طرح بر اساس زمان‌بندی طرح، نظارت بر روند داوری طرح، نظارت بر روند تهیه گزارش پایانی طرح، گرنت یابی برای پروژه‌های پیشنهادی با همکاری پژوهشکده‌ها و سایر واحدها، ساماندهی به انتشارات علمی اعضای محترم هیات علمی پژوهشگاه مقاله‌ها و خلاصه مقاله‌ها، نظارت و مستندسازی انتشارات اعضای محترم هیأت علمی پژوهشگاه بر اساس آیین نامه های مصوب، هماهنگی‌های لازم برای‌تشکیل جلسه‌های شورای علمی و کمیته اخلاق و تهیه مصوبه‌های مربوطه می‌پردازد.

این اداره در راستای تسهیل عملکرد پژوهشی محققان پژوهشگاه، پايگاه داده ثبت طرح‌های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی را با همکاری اداره فن‌آوری اطلاعات پژوهشگاه طراحی و راه‌اندازی کرده است تا اعضا بتوانند ضمن ثبت سریع ایده های خود برای به روزرسانی و ساماندهی طرح‌های پژوهشی، مقاله و ... خود اقدام کنند.

دریافت فرمها و مستندات مرتبط با طرح، مقاله، و یا خلاصه مقاله، تنها از شبکه داخلی پژوهشگاه و از طریق پايگاه داده‌هاي اطلاعات پژوهشي (سامان پژوه) پژوهشگاه ابن سینا امکان پذیر است.

کارشناسان

  • مریم محمدی (کارشناس مسئول امور پژوهشی)
  • مریم آرمند (کارشناس امور پژوهشی)
  • شراره شفیعی (کارشناس امور پژوهشی)
  • نفیسه مقدس فر (کمک کارشناس امور پژوهشی)

روند بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی در پژوهشگاه

فلوچارت


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر