ماهنامه آنتی بادی منوكلونال

تولید آنتی بادی منوکلونال یکی از مهم ترین دستاوردهای بشری در زمینه بیوتکنولوژی می باشد. اکنون آنتی بادی های منوکلونال در بسیاری از عرصه های تشخیصی، درمانی و تحقیقاتی کاربرد غیرقابل جایگزین دارند و لذا اهمیت شناسایی و تولید آنها تقریباً در تمام عرصه های پزشکی و بیولوژی، بیش از پیش آشکار گشته است. مرکز تحقیقات آنتی بادی منوکلونال، در کنار سایر فعالیت های خود، به منظور رفع نیاز جامعه علمی و تحقیقاتی کشور به داشتن اطلاعات علمی، کاربردی و جدید در زمینه تولید و کاربرد آنتی بادی های منوکلونال و پلی کلونال، از ابتدای سال 1382 مبادرت به انتشار ماهنامه تخصصی آنتی بادی منوکلونال نمود.
متاسفانه علیرغم تمایل پژوهشگاه و به دلیل بخشنامه مدیریت ارشد وقت جهاددانشگاهی، توقف این نشریه از سال 1383 متوقف گردید.

 

شماره 1 شماره 2 شماره 3 شماره 4 شماره 5 شماره 6 شماره 7 شماره 8
شماره 9 شماره 10 شماره 11 شماره 12  
000
خواندن 150 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر

جستجو