دفتر ايمنی زيستی و سلامت

دکتر زهره محمدیمدیر دفتر

این دفتر افزون بر تدوین مقررات لازم، وظایفی چون پایش و ارزیابی فعالیت‌های جاری و برنامه ریزی شده ، برگزاری دوره های آموزشی مداوم برای دانشجویان و پرسنل جدیدالورود و روزآمد نمودن اطلاعات و معلومات پرسنل در زمینه ایمنی زیستی بر عهده دارد. در دستورالعمل‌های تهیه شده، نحوة کار با دستگاه ها و ابزار آزمایشگاهی، مواد بیولوژیک (میکروبی و غیر میکروبی) و شیمیايی، نحوة مقابله با خطرهاي احتمالی (شیمیائی، فیزیکی، میکروبی و رادیواکتیو) و چگونگی محافظت اشیا و انسان‌ها از مخاطره‌هاي پیش‌رو در حوزه های فعالیتی این دفتر عنوان شده است. در ضمن در طول فعالیت این واحد گزارش هايي از عملکرد دوره ای در جلسه‌هاي سطوح بالای مدیریت پژوهشگاه مطرح شده و رفع موانع و معضلات کار در واحد ها و آزمایشگاه‌ها، شیوه های جدید بهبود فعالیت و عملکرد و روش‌های محافظتی و ایمن سازی افراد و آزمایشگاه‌ها مد نظر قرار گرفته است. گفتني است ، با توجه به این شیوه نامه ها، بررسی های دوره ای پرسنل از نظرسلامت و انواع بیماری‌ها ، آسیب های احتمالی و روش‌های پیشگیری از این آسیب‌ها در دستور کار اصلی این واحد است.

کارشناس: لیلا حدادی


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر

جستجو