دکتر محمدرضا صادقیمعاون پژوهشی و فناوری

معرفی معاونت پژوهشی و فناوری

از مهم‌ترین وظایف و اهداف مصوب پژوهشگاه، دستیابی به دانش فنی در زمینه فن‌آوری‌های نوین علوم زیستی، دستیابی به جایگاه قطب علمی در کشور در زمینه فن‌آوری‌های نوین در علوم زیستی است.

در این راستا، معاونت پژوهشی و فناوری با مأموریت بستر سازی برای انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی ،توسعه ای، و کاربردی در زمینه محورهای تخصصی این پژوهشگاه شامل تولیدمثل، سرطان، آنتی‌بادی‌های پلی منوکلونال، فرآورده‌های نوترکیب و بیولوژیک، اخلاق‌زیستی، نانو فناوری و انتشار نتایج طرح‌ها در نشریه‌های بین المللی در رفع نیازهای تحقیقاتی بخش‌های تشخیصی و درمانی در زمینه فن‌آوری‌های نوین می کوشد.

معاونت پژوهشی و فناوری این پژوهشگاه می‌کوشد امکانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی از طریق ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسه‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و داخلی در چارچوب مقررات و ضوابط فراهم آورد تا متخصصان و محققان پژوهشگاه امکان فعالیت‌های پژوهشی را به بهترین شکل داشته باشند. از این رو، جذب و نگهداری نیروهای خلاق، بسترسازی مناسب جهت ارائه طرح‌های مبتکرانه توسط اعضای محترم هیأت علمی، طراحی و پیاده‌سازی روش‌های حمایتی از پژوهشگران در زمینة همکاری‌های مشترک، ارائة خدمات و امکانات لازم جهت انجام طرح‌های پژوهشی در سرلوحه فعالیت‌های این معاونت قرار دارد.


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر