گروه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

گروه پژوهشی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

اولین گام های راه اندازی گروه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی-ابن سینا (ARI) در سال 1388 با هدف کلان و بلند‌مدت بهره گیری از فناوریهای نوین در جهت بازیابی و ترمیم بافتهای آسیب دیده به ویژه بافت همبند و پوست برداشته شد. در حال حاضر این گروه با تجمیع متخصصین مختلف در حوزه های فناوری سلولهای بنیادین، مهندسی مواد زیستی، ایمونولوژی و دامپزشکی و با فراهم سازی امکانات و تجهیزات لازم بستری مناسب را جهت ایجاد محصولات کاربردی در حیطه مهندسی بافت و طب باز ساختی به وجود آورده است. امید است که این گروه با بهره گیری از فن آوریهای نوین در این حیطه در بلوغ و توسعه خدمات پزشکی- درمانی جاری کشور موثر باشد.
 

پروژه های اصلی

 • مهندسی بافت غضروف
  علیرغم گذشت بیش از دو دهه از آغاز تحقیقات در مهندسی بافت غضروف، تنها چندین محصول در حوزه های مشخص موفق به عبور از مرز تحقیقات کاربردی به مصارف بالینی شده اند. در کلان پروژه حاضر، با هدف گیری ترمیم نقائص غضروف مفصلی، داربست های زیستی با خصوصیات مکانیکی و ساختاری بهینه، زیست سازگاری مطلوب، میزان تخریب پذیری کنترل شده و شاخصه های عملیاتی مناسب از یکسو و بهره گیری از توانمندی سلول های بنیادین از سوی دیگر مورد مطالعه قرار گرفته اند. در حال حاضر گروه با ساخت و بهینه سازی سازه های مرکب سلول/داربست و ارزیابی آن ها از نظر ثمربخشی در ترمیم ضایعات غضروف مفصلی در قالب مطالعات برون تنی و درون تنی تجربی متعدد در این مسیر قدم بر می دارد. بمنظور توسعه این پروژه گروه چند تخصصی مجربی در حوزه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی، بیومتریال، دامپزشکی و ایمونولوژی تشکیل و وارد همکاری های سازنده داخل و خارج سازمانی شده است.
 • مهندسی بافت پوست
  بنظر می رسد نتایج تخریب پوست در شکل زخم های مزمن مشکل فزاینده و فراگیری است. یکی از شایع ترین عوامل تخریب های گسترده پوستی موارد سوختگی است که می تواند به ضایعات ترمیم ناپذیر و اساسی پوست بیانجامد. این نوع ضایعات علاوه بر دشواری هایی در کنترل بهداشتی و درمان، هزینه درمانی بالایی را نیز تحمیل می کنند. امروزه شاخص طلایی در درمان این مشکل پیوند اتولوگ است که با محدودیت هایی از جمله اعمال درد در ناحیه برداشت قطعه پیوندی، کمبود قطعات پیوندی و ... روبرو است. مهندسی بافت پوست یک گزینه جایگزین برای غلبه بر این محدودیت هاست. در این کلان پروژه بمنظور طراحی یک ساختار مهندسی شده مناسب، کارایی سازه های مختلف مهندسی شده مرکب از غشاهای طبیعی، ریزالیاف و سلول های بنیادین در تجربه های برون تنی و درون تنی و نیز آزمایش های فیزیکی، مکانیکی، زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری در حال ارزیابی است. هدف گذاری اصلی این پروژه بر ساخت و بهینه سازی ساختارهای کارآمد و مرکب سلول/داربست در ترمیم ضایعات وسیع پوستی متمرکز شده است.

خدمات و محصولات:

 • جداسازی و کشت انواع سلول‌های بنیادی از منابع مختلف بیولوژیک شامل خون بند ناف، مغز استخوان، خون قاعدگی و پالپ دندان
 • ایجاد سلولهای تمایز یافته استخوانی، چربی، غضروفی، کبدی، قلبی و عصبی از منشا سلولهای بنیادین مختلف با پروتوکلهای اپتیمایز شده
 • تعیین بیان فنوتیپ و ژنوتیپ سلولهای تمایز یافته و سلولهای بنیادین با روش RT- PCR, Real-time PCR, immunohistochemistry, flowcytometry
 • طراحی و ساخت داربست‌های هیبریدی دوبعدی و سه‌بعدی متخلخل زیست‌تخریب‌پذیر پلیمری و یا سرامیکی و داربستهای نانوالیاف برای کاربردهای مختلف مهندسی بافت
 • اصلاح خواص سطحی و عامل‌دار کردن سطوح بیومتریال‌ها
 • طراحی و ساخت انواع فیلترها، غشاء‌های نانوساختار با میزان تخلخل و سطح ویژه بسیار بالا
 • کشت سه‌بعدی سلول‌های بنیادی و محصولات تمایزیافتة آن برروی داربست‌های زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر
 • تولید و تکثیر nude mice جهت مطالعات حیوانی
 • ارزیابی توکسیسیتی و زیست سازگاری داروها و داربستهای سنتز شده توسط سایر مراکز
 • امکان برگزاری دوره‌های آموزشی کشت سلول‌های بنیادی و تکنیک‌های مرتبط در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

گروه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی با تکیه حداکثری بر تجهیزات و فن آوری های بومی از قبیل آنچه در ذیل آمده است توانسته است تا حدود زیادی به خوداتکایی دست یابد:

تجهیزات و تمهیدات توسعه یافته کشت بافت
الکتروریسی فریز درایر
آزمایشگاه و مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی


تکنسین ها:
 • فرهاد حسینی، کارشناس
 • مرتضی فاراب، کارشناس
 • زهرا قائم پناه، کارشناس

مدیر:

هیات علمی:

پژوهشگران:

لیست مقاله ها :

Peer-reviewd

  • Mobini S, Javadpour J, Hosseinalipour M, Khavandi A, Rezaie HR, Ghazi- Khansari M. “ Synthesis and characterization of gelatin–nano hydroxyapatite composite scaffolds for bone tissue engineering “, Advances in Applied Ceramics. 2008, 107, 4‐8.
  • Kazemnejad S, Allameh A, Soleimani M, Gharehbaghian A, Mohammadi Y, Amirizadeh N and Maryam Jazayeri. Biochemical and molecular characterization of hepatocyte-like cells derived from human bone marrow mesenchymal stem cells on a novel three-dimensional biocompatible nanofibrous scaffold. Journal of Gastroenterology and hepatology. 2009, 24(2):278-287.
  • Allameh A, Esmaeli S, Kazemnejad S, Soleimani M. Differential expression of glutathione S-transferases P1-1 and A1-1 at protein and mRNA levels in hepatocytes derived from human bone marrow mesenchymal stem cells. Toxicology in vitro. 2009, 23(4):674-679.
  • Kazemnejad S. Hepatic tissue engineering using scaffold; state of the art. Avicenna Journal of Medical Biotechnology. 2010, 3:3-10.
  • Ghamartaj Hossein, Manijeh Khanmohamadi, Neda Jarooghi, Somaieh Kazemnejad. Evidence for an association of Wnt-independent catenin intracellular localization with ovarian apoptotic events in normal and PCO-induced rat ovary. J of PBS. 2011, 1(2): 1-10
  • Kazemnejad Somaieh, Akhondi Mohammad-Mehdi, Soleimani Masoud, Zarnani Amir Hassan, Khanmohammadi Manijeh, Darzi Saeedeh. Characterization and chondrogenic differentiation of menstrual blood- derived stem cells on a nanofibrous scaffold. The Int J of Artificial Organs. 2012, 35(1):55-66.
  • Saeedeh Darzi, Amir Hassan Zarnani, Mahmood Jeddi-Tehrani, K Entezami Ebrahim Mirzadegan, Mohammad Mehdi Akhondi, Saeed Talebi, Manijeh Khanmohammadi, Somaieh Kazemnejad. Osteogenic differentiation of menstrual blood- versus bone marrow-derived stem cells in the presence of human platelet releasate. Tissue Engineering. 2012, 18(15-16):1720-1728.
  • Manijeh Khanmohammadi, Sayeh Khanjani, Mahsa Sani Bakhtiari, Amir Hassan Zarnani, Haleh Edalatkhah, Mohammad Mehdi Akhondi, Ebrahim Mirzadegan, Kourosh Kamali, Kamran Alimoghadam, Somaieh Kazemnejad. Proliferation and chondrogenic differentiation potential of menstrual blood- versus bone marrow-derived stem cells in two-dimensional culture. Int J of Hematology. 2012, 95(5): 484-493.
  • Allameh Abdolamir, Kazemnejad Somaieh. Safety evaluation of stem cells used for clinical cell therapy in chronic liver diseases; with emphasize on biochemical markers. Clin Biochem. 2012, 45:385-396.
  • Shohreh Nikoo, Massoumeh Ebtekar, Mahmood Jeddi-Tehrani, Adel Shervin, Mahmood Bozorgmehr, Somaieh Kazemnejad and Amir Hassan Zarnani. Effect of menstrual blood-derived stromal stem cells on proliferative capacity of peripheral blood mononuclear cells in allogeneic mixed lymphocyte reaction. 2012, 38(5):804-809.
  • Mobini S, Solati‐Hashjin M, Hesaraki S, Gelinsky M. “Fabrication and characterization of regenerated silk/biolgass composites for bone tissue engineering“, Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology. 2012, 15(2), 47-60.
  • Mobini S, Solati‐Hashjin M, Peirovi H, Samadikuchaksaraei A. “ Synthesis and characterization of fiber reinforced polymer (FRP) scaffolds based on natural fibers and polymer”, Iranian Journal of Biotechnology. 2012, 10(3), P184‐190.
  • Kazemnejad S, Khanmohammadi M, Zarnani AH, Nikokar I, Saghari S. Role of wnt-signaling on proliferation of menstrual blood derived stem cells. Journal of Stem Cells and Regenerative Medicine. 2013, 9(1):8-12.
  • Mobini S, Hoyer B, Lode A, Nosoudi N, Solati-Hashjin M, Samadikuchaksaraei A, Gelinsky M. " Fabrication and characterization of regenerated silk scaffolds reinforced with natural silk fibers for bone tissue engineering ", Journal of Biomedical Materials Research: Part A. 2013, 101(8):2392-2404.
  • Mobini S, Solati‐Hashjin M, Peirovi H, Barati M, Gholipour M, Samadikuchaksaraei A. “Bioactivity and biocompatibility studies on a novel silk‐based scaffold for bone tissue engineering”, Journal of Medical and Biological Engineering. 2013, 33(2): 207‐214.
  • Sayeh Khanjani, Manijeh Khanmohammadi,Saeed Talebi, Haleh Edalatkhah,Amir Hassan Zarnani, Saman Eghtesad,Somaieh Kazemnejad. Efficient differentiation of menstrual blood derived stem cells into functional hepatocyte-like cells using various conversion protocols. Journal of Tissue engineering and regenerative medicine. In press.
  • Sayeh Khanjani, Manijeh Khanmohammadi, Amir-Hassan Zarnani, Mohammad-Mehdi Akhondi, Ali Ahani, Zahra Ghaempanah, Saman Eghtesad, Somaieh Kazemnejad. Comparative evaluation of differentiation potential of menstrual blood- versus bone marrow- derived stem cells into hepatocyte-like cells. PLOS ONE. In press.
  • Delbandi AA, Mahmoudi M, Shervin A, Akbari E, Jeddi-Tehrani M, Sankian M, Kazemnejad S, Zarnani AH. Eutopic and ectopic stromal cells from patients with endometriosis exhibit differential invasive, adhesive, and proliferative behavior. Fertility and Sterility. In press.
  • Mobini S, Solati-Hashjin M, Peirovi H, Samadikuchaksaraei A. “ Extraction and characterization of Bombyx Mori silk for medical application”, Iranian Journal of Biomedical Engineering, 2013, 5(2), 151-160.


  Book/Book chapter

    • Somaieh Kazemnejad, Manijeh Khanmohammadi, Hamed Heidari-Vala, Mohammad Mehdi Akhondi. Advanced biology of adult stem cells. In Persian, 2013, Avicenna Research Institute. Tehran- Iran.
    • Somaieh Kazemnejad, Amir Hasan Zarnani, Manijeh Khanmohammadi, Sahba Mobini. Chondrogenic differentiation of menstrual blood- derived stem cells on nanofibrous scaffolds. Methods Molecular Biology. 2013, 1058: 149–169.
  000


  پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

  آخرین مطالب بلاگ

  عضویت ها

  عضویت ها

  در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

  دستاوردهای آموزشی

  دستاوردهای آموزشی

  انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

  دستاوردهای درمانی

  دستاوردهای درمانی

  ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

  دستاوردهای فرهنگی

  دستاوردهای فرهنگی

  در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

  دستاوردهای پژوهشی

  دستاوردهای پژوهشی

  شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

  تولیدات

  تولیدات

  در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

  گالری تصاویر