گروه ژنتیک توليدمثل و بيوتكنولوژي

گروه پژوهشی ژنتیک توليدمثل و بيوتكنولوژي

امروزه، توانایی بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در تولید و تغییر موجودات زنده در جهت کمک در تولیدمثل ، حیات و خدمت به انسان،‌ شگفت‌آور است. بیوتکنولوژی، به عنوان فنی که از سلول‌های موجودات زنده و محتوای آن در تولید مواد و یا توسعه روشی استفاده می‌کند، در سال‌های اخیر با به کارگیری اصول ژنتیک و مهندسی ژنتیک به بیوتکنولوژی مولکولی متحول شده است. به‌ویژه، کاربرد بیولوژی مولکولی در تولیدمثل، گامت‌ها و تشکیل و تکوین جنین بسیار چشمگیر بوده است. پیشرفت سریع علم ژنتیک و بیوتکنولوژی از یک رو و کاربرد آن در روش‌های نوین تولیدمثل، سلول‌های اولیة جنینی و جنین از سوی دیگر،‌ باعث شده است که تکنیک‌ها و روش‌هایی جدید در زمینة تشخیص و دوران پیشگیری، ابداع شود. در این زمینه، می‌توان از تکنولوژی ترانسژنیک، همسان‌سازی، تشخیص قبل از تولد، لانه‌گزینی جنین و ژن‌درمانی از طریق سلول‌های جنسی نام برد که از اهداف و ضرورت‌های تشکیل این گروه است.

 

زمینه و محور فعالیت‌ گروه:

  1. سقط مکرر
  2. جنبه های ژنتیکی تولیدمثل مردان
  3. آندومتریوز
  4. تشخیص نقایص ژنتیکی جنین (PGD, PND)
  5. غربالگری نقایص ژنتیکی زوج های نابارور
  6. بررسی زمینه های ژنتیکی در رابطه با سرطان های مورد مطالعة پژوهشکده

 

اعضای گروه

  • دکتر حمیدرضا خرم خورشید،دکتر لادن گیاهی، دکتر هاله سلطان قرایی،آقای کیومرث سلیمی نژاد
000


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر