گروه نانوبیوسنتز

گروه پژوهشی نانوبیوسنتز

با توجه به اهمیت نانوذرات به عنوان ماده اولیه تكنیك‌های دارورسانی نانو و اینكه نانوذرات در حال حاضر بزرگترین بازار عرضه در نانو مواد را شامل می‌شوند و همچنین قیمت نسبتاً گران این مواد خصوصاً برای كاربردهای دارویی، سنتز و تولید نانوذرات از اهداف تحقیقاتی گروه پژوهشی نانوبیوسنتز می باشد. با توجه به اندازة بسیار كوچك این ذرات و قابلیت نفوذ انتخابی آنها درون سلول‌های سرطانی (به دو شکل Passiveیا Active) امید زیادی را برای درمان بیماری‌ها در مقیاس سلولی فراهم نموده است. نانوذرات مغناطیسی و نیز نانوذرات فلوئورسانت به دلایل متعدد از مزایایی نسبت به سایر ذرات برخوردارند. هدف از تأسیس گروه نانوبیوسنتز، سنتز نانو مواد مختلف، افزودن گروه‌های عاملی جهت استفاده در بخش‌های مختلف علوم پزشكی از جمله دارورسانی، تشخیص و درمان سرطان می‌باشد. اگرچه امكان تهیه نانومواد از شركت‌های تجاری مختلف وجود دارد. ولی عدم افشای كامل همه ویژه‌گی‌های نانومواد تولیدی توسط این شركت‌های تجاری باعث می‌شود كه امكان استفاده مفید و موثر از این نانومواد برای كاربرد‌های مورد نظر كاهش یابد. ضمن اینكه در صورت بروز مشكلات در فرآیند استفاده از چنین نانومواد، امكان ایجاد شرایط بهینه بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات كامل (روش سنتز، شرایط استفاده شده در سنتز و یا گروه‌های عاملی فرعی دیگر و...) آنها وجود نخواهد داشت.

 

محور فعالیت گروه پ‍ژوهشی نانوبیوسنتز:

  • بومي‌سازي و بهينه‌سازي فناوري سنتز نانوذرات و عامل‌دار کردن آنها.

 

اعضای هیأت علمی:

000


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر