گروه هیبریدوما

گروه پژوهشی هیبریدوما

تأسیس گروه هيبريدوما با هدف ایجاد پایگاهی جهت تمركز و هماهنگی فعالیت‌های پژوهشی و تولیدی در زمینه تولید سلول‌های انسانی و حیوانی مولد آنتی‌بادی‌های منوكلونال گام بلندی به سوی توسعه علمی و صنعتی كشور است. راه‌اندازی این گروه جزء اولویت‌های پژوهشی كشور به‌شمار می‌رود. تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی آنتی‌بادی‌های منوكلونال مورد نیاز مراكز تحقیقاتی و یا شركت‌های تولیدی و مطالعة ويژگي آن‌ها در تولید كیت‌های آزمایشگاهی و فراورده‌های بیولوژیك تشخیصی و درمانی نقشي بسیار موثر و مفید در پیشبرد طرح‌های ملی و تحقیقاتی كشور خواهد داشت. با توجه به اهمیت ویژة آنتی‌بادی منوكلونال در مصارف درمانی و تشخیصی و با درنظر داشتن مبالغي هنگفت كه سالیانه به منظور ورود این آنتی‌بادی‌ها جهت تأمین نیاز بخش‌های تشخیصی، تحقیقاتی و درمانی كشور تخصیص داده می‌شود، تأسیس این گروه از نظر اقتصادی كاملاً قابل توجیه است  .

در مدت كوتاه اخیر، چندین آنتی‌بادی از جمله آنتی‌بادی‌های منوكلونال ضد آنتی‌ژن‌های سطح اسپرم، فریتین، PSA  ، Inhibin  ، lung cancer و پپتیدهای گوناگون مربوطه به شاخص‌هاي سلول‌های سرطانی كه قریب به ۱۰۰ عدد می‌باشد تولید شده است  .

 

زمینه و محور فعالیت‌ گروه  :

 1. تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی آنتی‌بادی‌های منوكلونال مورد نیاز مراكز تحقیقاتی و درمانی كشور 
 2. كشت و نگهداری انواع سلول 
 3. انجام تست‌های مختلف از قبیل تست الایزا و بررسی كاركرد آنتی‌بادی‌های منوكلونال تولید شده
 4. مشاركت در سیاستگذاری كلان و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی كشور در زمینه تولید آنتی‌بادی منوكلونال
 5. رفع نیازهای پژوهشی – آموزشی و درمانی كشور در زمینة بیوتكنولوژی آنتی‌بادی منوكلونال
 6. تربیت نیروی متخصص و پژوهشگر كارآمد در زمینه تكنولوژی‌های نوین بیوتكنولوژی
 7. آموزش محققان ایرانی و انتقال تكنولوژی به مراكز پژوهشی داخل كشور از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و كارگاه‌های تحقیقاتی كوتاه مدت و انجام طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویی
 8. تولید آنتی‌بادی علیه ماركر‌های سلول‌های انسانی و حیوانی
 9. تولید آنتی‌بادی علیه ماركرهای سرطانی
 10. تولید آنتی‌بادی علیه پروتئین‌های مختلف
 11. تولید آنتی‌بادی بر علیه مواد شیمیایی، داروها، متابولیت‌های بیوشیمیایی و سموم زیست محیطی
 12. تولید آنتی بادی منوکلونال ضد HER2 انسانی جهت درمان سرطان سینه

 

اعضای گروه

 • دکتر محمود جدی تهرانی،دکتر امیرحسن زرنانی، دکترفاضل شکری،دکتر مهدی شعبانی،دکترمحمد مهدی امیری
000


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر