جستجو  (یافت شده: 273 مورد)
نام دانشجو یا عنوان پایان نامه
بر اساس وضعیت دانشجو
12345...آخرین صفحه
 
(M.Sc.) مهرزاد قاری
عنوان پایان نامه: تولید آنتی بادی های منوکلونال و پلی کلونال علیه بیومارکر EpCAM، خصوصیات یابی آن ها و بررسی بیان ژن EpCAM در رده ها سلول سرطانی
دانشگاه: آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی
تاریخ شروع: 1395 تاریخ پایان: 1397
استاد راهنما: دکتر فاطمه قائمی منش

استاد مشاور: دکتر سعیده میلانی
مرکز تحقیقات آنتی بادی مونوکلونال
(M.Sc.) کیمیا زندیه
عنوان پایان نامه: تولید آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و پلی‌کلونال علیه بیومارکر (CD73 (NT5E و خصوصیت‌یابی آنها
دانشگاه: آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی
تاریخ شروع: 1395/12 تاریخ پایان: 1396/12
استاد راهنما: دکتر جواد محمدی

استاد مشاور: دکتر سعیده میلانی
مرکز تحقیقات آنتی بادی مونوکلونال
(M.Sc.) مهسا تنها
عنوان پایان نامه: بررسی تاثیرات دایوکسین بر القاء سلولهای T تنظیمی در سلولهای تک هسته ای خون محیطی افراد مبتلا به اندومتریوز
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
تاریخ شروع: 1394 تاریخ پایان: 1396
استاد راهنما: دکتر شهره نیکو

استاد مشاور: دکتر امیرحسن زرنانی
مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی زیستی
(Ph.D) فائزه محمدهاشم
عنوان پایان نامه: تعیین الگوی توزیع علل ژنتیکی در بیماران مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان از طریق طراحی و بکارگیری الگوریتم جامع مواجهه با بیماران با رویکرد اختصاصی تعیین اهمیت مواد تک ژنی
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
تاریخ شروع: 1394 تاریخ پایان: 1396
استاد راهنما: دکتر سعیدرضا غفاری

استاد مشاور: دکتر مریم رفعتی
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل
12345...آخرین صفحه