جستجو  (یافت شده: 262 مورد)
نام دانشجو یا عنوان پایان نامه
بر اساس وضعیت دانشجو
12345...آخرین صفحه
 
(M.A.) صدیقه شریفی نسب
عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی تلقیح مصنوعی از منظر حقوق ایران و فقهای معاصر
دانشگاه: آزاد اسلامی، واحد خمین
تاریخ شروع: 1395 تاریخ پایان: 1396
استاد راهنما: دکتر علیرضا میلانیفر

استاد مشاور: دکتر حسین خسروی
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل
(M.Sc.) مهران امیدوار
عنوان پایان نامه: سنتز نانولوله های کربنی مغناطیسی و بررسی ساختاری آنها
دانشگاه: آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تاریخ شروع: 1395 تاریخ پایان: 1395
استاد راهنما: دکتر راهبه امیری دهخوارقانی

استاد مشاور: دکتر رامین قهرمان زاده
مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی زیستی
(M.Sc.) محمد بستاوند
عنوان پایان نامه: بررسی پیوند نانولوله های کربنی با اکسیدهای فلزی
دانشگاه: آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تاریخ شروع: 1395 تاریخ پایان: 1395
استاد راهنما: دکتر راهبه امیری دهخوارقانی

استاد مشاور: دکتر رامین قهرمان زاده
مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی زیستی
(Ph.D) فائزه محمدهاشم
عنوان پایان نامه: تعیین الگوی توزیع علل ژنتیکی در بیماران مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان از طریق طراحی و بکارگیری الگوریتم جامع مواجهه با بیماران با رویکرد اختصاصی تعیین اهمیت مواد تک ژنی
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
تاریخ شروع: 1394 تاریخ پایان: 1396
استاد راهنما: دکتر سعیدرضا غفاری

استاد مشاور: دکتر مریم رفعتی
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل
12345...آخرین صفحه