درباره شورای علمی

این شورا بر اساس اساسنامه مصوب پژوهشگاه، با ترکیب رئيس پژوهشگاه (رئيس شورا)، معاون پژوهشي پژوهشگاه (نایب رییس و دبیر شورا)، سایر معاونین پژوهشگاه، روسای پژوهشکده ها، مدیران گروه‌های پژوهشی و یک تا سه نفر از اعضاء هيأت علمي داخل یا خارج از پژوهشگاه فعالیت می نماید.

شورای علمی بر اساس اساسنامه، بررسی و تصویب برنامه‌های علمی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، نظارت بر ميزان پيشرفت طرح‌های پژوهشی و آموزشی، تأیید عناوين کتاب‌های علمی جهت انتشار و نظارت بر انتشار نشریه‌های علمی و پژوهشی، بررسی و تصویب طرح‌های توسعة پژوهشگاه جهت ارائه به هیأت امناء جهاددانشگاهی، تعیین خط‌مشی پژوهشگاه برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان‌های بین‌المللی، در محدوده ضوابط و مقررات کشور، را بر عهده دارد.

 

اعضای شورای علمی


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر