کمیته اخلاق در پژوهش

درباره

  • کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه ابن سینا، پس از اعلام نام اعضای خود به معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1380 تشکیل گردید.
  • جلسه کمیته اخلاق به طور ماهانه با حضور نه عضو تشکیل می شود.
  • در این کمیته طرح های مرتبط با آزمودنی انسانی و حیوانی بررسی می گردد.
  • این کمیته به بررسی طرح های تحقیقاتی پژوهشگاه ابن سینا و طرح های تحقیقاتی ارسالی از جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشکده گیاهان دارویی می پردازد.
  • تمامی طرح های ارسالی پس از تایید شدن در جلسه کمیته اخلاق کد مصوبه دریافت کرده و برای طرح های کارآزمایی بالینی، پس از دریافت کد ثبتی IRCT از مجری طرح، مستندات طرح، به خصوص رضایت نامه آگاهانه در دفتر کمیته تایید و نهایی می شوند.
  • دفتر این کمیته به برگزاری دوره های آموزشی اخلاق در پژوهش برای دانشجویان، مجریان و همکاران طرح های تحقیقاتی، اعضای هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا و متخصصین مرکز درمان ابن سینا نیز اقدام می نماید.
  • علاوه بر کارهای دفتری، آماده سازی و بررسی مستندات کمیته اخلاق، برگزاری جلسات کمیته اخلاق، با تعیین وقت قبلی، به مجریان، دانشجویان و اعضای هیات علمی مرتبط با طرح تحقیقاتی در صورت درخواست، راهنمایی های لازم جهت  تکمیل مستندات کمیته اخلاق ارائه می گردد.
  • ساعات و روزهای کاری کمیته اخلاق از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 16:00-8:00 است.

اعضا

كارشناس مسئول و هماهنگ كننده : گل آنا اشتری


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر