اداره روابط عمومی

صفورا سلیمانی فخرمدیر اداره

روابط عمومی پژوهشگاه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف پژوهشگاه و شناساندن دستاوردها و عرضه خدمات آن به جامعه علمی- تحقیقاتی و همچنین عموم مردم مشغول به فعالیت می باشد. این اداره در جهت معرفی پژوهشگاه در قالب تهیه بروشور، کتابچه، فیلم و تولید اخبار از فعالیتهای پژوهشگاه سعی در اطلاع رسانی دستاوردها از طریق رسانه های نوشتاری ، دیداری –شنیداری و الکترونیکی نموده است. در این اداره اطلاع رسانی درون سازمانی و برون سازمانی بطور همزمان صورت گرفته و با برقراری این ارتباطات سعی بر شفاف سازی فعالیتهای پژوهشگاه و سنجش و جلب افکار عمومی می باشد. از اهم فعالیتهای این اداره می توان به تولید فیلم های مرتبط با سمینار و مراکز پژوهشگاه - تصویربرداری از تمامی برنامه های آموزشی، همایشها ، سمینارها- برقراری ارتباط با سازمانهای مرتبط – انعقاد تفاهم نامه و قرارداد در زمینه های مشترک با سایر ارگانها و سازمانها- حضور فعال در نمایشگاههای ملی و بین المللی نام برد.

در مرکز درمان ناباروري و سقط مکرر ابن سینا نیز با قائل شدن جایگاه ویژه برای بیماران و مراجعین به مرکز درمان مشاوره‌های لازم جهت راهگشای بیماران ارایه و مورد توجه این اداره قرار می‌گیرد.

کارشناس مسئول: مرجانه جبلی پور


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر