اداره همکاری های علمی و بین الملل

سمیه ابوذرمدیر اداره

اهمیت برقراری تعامل به‌ويژه در زمینه های علمی و تحقیقاتی بر کسی پوشیده نیست. ایجاد پل ارتباطی با اندیشمندان و متخصصان در فراسوی مرزها رسالتی بس خطیر و ارزشمند است که ضرورت وجود واحد روابط بین الملل را در مراکز تحقیقاتی بدیهی می سازد. در این راستا، ارتباط سه‌گانه ميان مراكز تحقيقاتي و فن‌آوري از يك‌سو، بهره‌برداري از محصولات تحقيقاتي در مراكز درماني و مراكز صنعتي از سوي ديگر و جذب مخاطبان اعم از بيماران و محققان از سراسر دنيا، از جمله وظایف مهم واحد روابط بين‌الملل در پژوهشگاه ابن‌سينا است.

اطلاع‌رساني فرصت های تحصیلی و تحقیقاتی مراکز علمی در سطح جهان، برقراري ارتباط با سازمان‌هاي بين‌المللي، انديشمندان و محققان خارج از كشور، برگردان اطلاعات مورد نياز كليه واحدهاي پژوهشگاه،‌ تنظيم تفاهم‌نامه‌‌هاي همكاري با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي تحقيقاتي خارج از كشور، ارتباط با بيماران خارج از كشور و ... از ديگر وظايف اين واحد است.


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر